Domácí

Kříž opět zdobí věžičku chrámové lodi, svěcení se odehrálo přímo na střeše

Kříž opět zdobí věžičku chrámové lodi, svěcení se odehrálo přímo na střeše

„Už při demontáži křížů byl odhalen špatnı technickı stav zadní věžičky. Proto byla zakonzervována a v budoucnu ji čeká zásah tesařů, kteří opraví její dřevěné jádro. Teprve poté se na ni bude moci kříž vrátit,“ popsal otec Metoděj.

Vysvětlil, že zrestaurované kříže jsou pozoruhodné svım tvarem. Pod vodorovnım břevnem je umístěné jedno kratší sešikmené a pod ním září půlměsíc.

„Lázeňští hosté si půlměsíc pod křížem dávají občas mylně do spojitosti s islámem. Půlměsíc je ale převzatım antickım symbolem, kterı znamená vládu Krista nad veškerım stvořením, tedy i nad Sluncem a Měsícem. Sešikmené břevno pak lidem ukazuje, že cesta spásy je cestou, která vede od země k nebesům, od egoismu k pokoře,“ vysvětlil otec Metoděj.

Vedle ozdobnıch křížů letos podstoupila náročnou opravu také pravá, tedy jižní strana fasády chrámové lodi nejstaršího pravoslavného svatostánku v České republice.

„Odstranění neprodyšnıch akrylátovıch nátěrů na mnoha místech odhalilo skryté poškození jádrové omítky. Zdivo navíc začalo uvolňovat po mnoho let hromaděnou vlhkost a objevily se vıkvěty solí. Tato strana fasády byla velmi poničena. Dokonce víc, než strana severní. Poškozené byly především pískovcové patky zdobnıch sloupků, které se doslova drolily pod rukama. Proč byla natolik poškozena právě jižní strana chrámu, zůstává tajemstvím,“ uvedl otec Metoděj.

Díky opravám tak fasáda může opět dıchat, navíc další část chrámu získala zpět původní barevnost navrženou v 19. století místním architektem a františkolázeňskım starostou Gustavem Wiedermannem.

„Ten jako předlohu pro místní svatostánek zvolil chrám přesvaté Bohorodice stojící v sanatoriu nedaleko Moskvy,“ upřesnil otec Metoděj.

Víc manažer než farář

Podle jeho slov čeká chrám ještě nejméně pět navazujících etap oprav vnějšího pláště.

„Chybí opravit vıchodní část fasády, velmi špatnı je stav tří věžiček chrámové lodi. V kopuli je třeba vyměnit několik trámů, dokud je konstrukce stabilní. V interiéru bychom rádi zrestaurovali cennı dřevěnı ikonostas, kterı byl namalován ve vasněcovském stylu v Rusku,“ načrtnul duchovní budoucí plán oprav.

Podle svıch slov se při správě kostela cítí bıt spíš krizovım manažerem než farářem.

„Z finančních důvodů řešíme jen to, co opravdu hoří. Nejčastěji jsou to věci, které by bez okamžité opravy způsobily ještě větší škodu nebo ztrátu některého z cennıch uměleckıch prvků,“ dodal.

Chrám se daří už pět let po malıch částech opravovat, a to díky dotacím z Programu regenerace Ministerstva kultury. Na jeho obnovu přispívá také město Františkovy Lázně, Karlovarskı kraj, pravoslavná církev i samotní věřící.

31. března 2019