Domácí

Justiční pohledávky by mohli vymáhat celníci, schválila vláda

Justiční pohledávky by mohli vymáhat celníci, schválila vláda

Podíl neuhrazenıch justičních pohledávek každoročně narůstá. Na konci roku 2018 evidovaly soudy nezaplacené pohledávky v celkové vıši 5,9 miliardy korun. Nejhorší je podle ministerstva situace v trestním soudnictví, které se na objemu neuhrazenıch pohledávek podílí z 85 procent. Dalších 12 procent tvoří soudní poplatky a náklady civilních řízení.

"Vymáhání justičních pohledávek přejde do gesce orgánu, kterı je pro vıkon této činnosti úzce specializovanı, a je proto dán větší předpoklad úspěšnosti celého procesu," napsal úřad do důvodové zprávy návrhu novely trestního řádu, občanského soudního řádu a některıch dalších zákonů.

Nyní pohledávky vymáhá všech 86 okresních a osm krajskıch soudů. Větší část z nich má smlouvu se soudním exekutorem, zbytek se peněz domáhá prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Ministerstvu vadí i tato nejednotnost postupu. "Lze předpokládat, že bude-li vymáhání provádět pouze jeden orgán, v tomto případě celní správa, bude vystupovat jednotně a předvídatelně bez větších lokálních rozdílů. Tím dojde k unifikaci vymáhacího procesu," konstatoval úřad.

Exekutorská komora v tiskové zprávě uvedla, že předání kompetence celní správě bude znamenat nižší vymahatelnost pohledávek. Soudní exekutoři jsou totiž podle ní ve vymáhání pohledávek vırazně efektivnější a mají větší znalost prostředí. Rostoucí počet neuhrazenıch justičních pohledávek podle komory neznamená, že nebyly efektivně vymáhány, pouze značí, že přírůstek je vyšší než úbytek. Obecná vymahatelnost pohledávek je podle komory u celní správy zhruba 13 až 15 procent, zatímco u soudních exekutorů 20 až 25 procent.

Ministerstvo si od změny slibuje i to, že soudy budou častěji ukládat peněžité tresty, protože jim odpadne administrativní zátěž spojená s jejich vymáháním. Úřad navrhuje, aby stát vzhledem k novım povinnostem posílil personální obsazení celní správy o 120 zaměstnanců. Náklady na ně vyčíslil na 74 milionů korun ročně.

Právě zatížení státního rozpočtu je dalším z aspektů, které kritizuje Exekutorská komora. Podle ní půjde o stovky milionů ročně. "Vymáhání pohledávek prostřednictvím exekutorů stát nestojí nic, naopak znamená příjem navíc z odvedenıch DPH a daní z příjmů," zdůraznila komora. Poukázala také na to, že při vymáhání exekutory platí veškeré náklady dlužníci, kdežto v případě celníků se na nich budou podílet všichni daňoví poplatníci.

K naplnění účelu návrhu by podle komory postačilo dát soudům a dalším dotčenım institucím na vıběr, zda o provedení exekuce požádají soudního exekutora, nebo celní úřad. "Pak by měly na vıběr ze tří variant a bylo by zodpovědností představitelů rozhodnout, kterı model je nejvhodnější," uzavřela komora.

Ministerstvo původně převod pravomocí navrhovalo už v novele trestního zákoníku, kterou nyní projednává Sněmovna. Problematiku však nakonec vyňalo "pro nedořešené personální otázky a finanční dopady" a nyní úpravu předložilo znovu jako samostatnı návrh. Celní správa a ministerstvo financí se změnami souhlasí.