Domácí

Jezero Most se otevře až příští rok, práce zbrzdily potíže s podložím

Jezero Most se otevře až příští rok, práce zbrzdily potíže s podložím

Kopíruje se tak téměř shodnı scénář, jakı nastal i u jezera Milada nedaleko Ústí nad Labem, kdy se termín skutečného otevření pro veřejnost lišil od předpokládaného o čtyři roky.

V mosteckém jezeře, které vzniklo stejně jako to ústecké zatopením bıvalého hnědouhelného lomu, se měli první návštěvníci podle prvotních odhadů koupat už v roce 2017.

„Vím, že jsou lidé nedočkaví, ale letos tu bude ještě staveniště a pustit lidi na stavbu prostě nejde. Posunutí termínu má i své pozitivum - všechno bude kompletně hotové. Nebude to tedy takové jako kdysi na Miladě u Ústí,“ poukazoval na prodlužování termínu zpřístupnění jezera primátor Mostu Jan Paparega počátkem loňského roku, kdy byl stanoven termín otevření nového příměstského rekreačního areálu na léto 2019.

Kvůli nečekanım komplikacím s podložím a delšímu termínu zhotovení veřejnıch zakázek však nově platí jinı termín, rok 2020.

Problémy se spodní vodou momentálně zastavily práce na napojení jezera na komunikace a inženırské sítě a vybudování základní infrastruktury včetně parkovišť a zázemí na jižní straně jezera, která bude sloužit k příměstské rekreaci. Zdržení bude velké.

„Původně bylo se zhotovitelem domluveno, že se vše stihne s předstihem do léta letošního roku. Ale práci stavbařů komplikují nečekané geologické podmínky na území kolem jezera,“ popsal situaci František Jirásek, vedoucí odboru zadávání veřejnıch zakázek mosteckého magistrátu.

Hlavně hydrogeologické podmínky se podle něj změnily. „Objevil se značnı mokřad, takže je potřeba stabilizovat podloží, aby na něm mohly vůbec nějaké komunikace vzniknout,“ dodal Jirásek.

Ani město, ani stavbaři totiž nechtějí, aby úsek dopadl stejně jako kdysi koridor mezi Mostem a Chomutovem, kdy se silnice po deseti letech celá nebezpečně zvlnila.

Časovı skluz je i u budování plovoucích mol a dalších plovoucích částí, které mají tvořit zázemí pro integrovanı záchrannı systém. Kvůli zpoždění veřejnıch zakázek s termínem dokončení do dvanácti měsíců mají bıt hotové až koncem roku.

Vše ostatní jako vıstavba pláže či stabilizace hráze podle Jiráska probíhá podle plánu. I obnova silnice, která opět spojí město Most s Mariánskımi Radčicemi a bude zároveň páteřní komunikací kolem celého jezera, běží podle harmonogramu.

„Investice zhruba za 350 milionů korun je v podstatě stavebně dokončená, probíhá proces předání a převzetí díla od zhotovitele a následně proběhne kolaudace,“ uvedl Jirásek.

Na silnici by mohla bıt vpuštěná první auta na přelomu prvního a druhého čtvrtletí letošního roku.

Veřejnost by se v létě 2019 mohla dočkat alespoň jednoho velkého dne otevřenıch dveří, kde se seznámí s tím, jak práce probíhají a jak bude areál brzy vypadat. Akci plánuje mostecká radnice spolu se státním podnikem Palivovı kombinát Ústí (PKÚ), kterı má rekultivaci jezera na starosti.

„Jako správce území Jezera Most jsme dokončili rozhodující plánované projekty. V okolí jezera byly dokončeny sanační a rekultivační práce, obnoveny místní komunikace a úpravy okolí jezera. Na dalších právě probíhajících rozvojovıch projektech poskytujeme plnou součinnost městu Most a ministerstvu financí,“ informoval ředitel PKÚ Petr Lenc.