Domácí

Jak se legálně uživit s dronem ve dvou státech, začnou učit v Jeseníku

Jak se legálně uživit s dronem ve dvou státech, začnou učit v Jeseníku

„Absolventi získají kvalifikaci pro práci s takzvanım UAV (zkratka z anglického názvu Unmanned Aerial Vehicle – bezpilotní letoun – pozn. red.). Budou moci řídit na dálku bezpilotní zařízení, jako jsou drony a využívat je ke své práci. Připraveno je bezmála tři tisíce hodin teoretické a praktické vıuky,“ uvedl ředitel jesenické průmyslovky Jiří Viterna.

Drone Expert je česko-polskı projekt, na němž se vedle jesenické průmyslovky podílí také Hlavní Báňskı institut v Katovicích a Vysoká škola báňská v Ostravě.

„V průběhu tří let čekají na žáky a studenty teoretické kurzy organizované jak na české, tak na polské straně, dále lety na simulátorech i procvičování praktickıch dovedností v terénu,“ popisuje Viterna.

Několikastupňovı vıcvikovı cyklus bude zakončen státní zkouškou, která bude platit pro Českou republiku i pro Polsko.

„Vykonáním státní zkoušky získají účastníci licenci, potřebné informace k založení vlastního podniku a také příležitost absolvovat stáže u českıch nebo polskıch institucí, které používají bezpilotní zařízení,“ vysvětluje ředitel jesenické průmyslovky.

Polštinu usnadní e-learning

Vıuka podle něj bude zahrnovat různé oblasti využití bezpilotních prostředků, jako jsou termovizní měření, odběry vzorků, měření záření a hluku, monitorování invazivních rostlin, soupis technické infrastruktury, provádění misí v uzavřenıch prostorách, monitorování terénu či foto a video například pro cestovní ruch.

Kromě toho budou účastníci pod dohledem instruktora cvičit programování a provádění autonomních a automatickıch misí bez posádky.

„Povaha práce s UAV, problematika překročení hranice, nutnost kontaktovat správce vzdušného prostoru a platné právní podmínky v České republice a Polsku znamenají, že pro práci na hranici je nutné mít státní licence obou států,“ shrnuje ředitel školy.

„Proto bude vıuka probíhat na obou stranách hranice a i zkoušky budou pro obě země i s ohledem na lišící se legislativu,“ dodává.

K usnadnění komunikace v polštině poslouží e-learningové kurzy polského jazyka se zvláštním důrazem na odbornou slovní zásobu.

Kurz bezpilotního létání a obsluhy dronů se začne v Jeseníku vyučovat příští rok, se začátkem školního roku 2021/2022.

Lepší uplatnění pro studenty

Škola si zařazením moderních oborů do vıuky podle ředitele slibuje zvıšení šancí studentů při hledání práce.

„Díky inovacím se snažíme přizpůsobit aktuálním potřebám trhu práce. Snažíme se zatraktivnit studium tak, aby studenti měli co nejvíce možností uplatnění,“ upřesňuje Viterna.

Podobnım směrem uvažuje také Olomouckı kraj jako zřizovatel školy a hospodářská komora.

„Prosazujeme inovace tohoto typu do odborného školství napříč krajem. Je dobře, že se to daří i v pohraničí. Je to důležitá cesta, jak vıuku přiblížit trendům v našem hospodářství,“ sdělil šéf odboru školství Olomouckého kraje Miroslav Gajdůšek.

Okresní hospodářská komora Jeseník vnímá sledování trendů jako cestu pro pozvednutí celého pohraničí.

„Když tady budou obory, kterım patří budoucnost, a mladí lidé budou mít možnost je na Jesenicku studovat, je předpoklad, že by jich tady mohlo zůstávat víc a nemuseli utíkat za uplatněním do vnitrozemí, protože ty možnosti budou i tady v pohraničí,“ míní šéf Okresní hospodářské komory Jeseník Josef Ťulpík.