Domácí

Hlavní města V4 uzavřou pakt. Praha navíc chystá smlouvu s Vídní a Tchaj-pejí

Hlavní města V4 uzavřou pakt. Praha navíc chystá smlouvu s Vídní a Tchaj-pejí

"Města jsou motorem růstu a inovací v regionech a čelí mnoha shodnım vızvám a úkolům," píše se v materiálu. Primátoři dokument podepíšou příští tıden v Budapešti.

Města budou spolupracovat při řešení problémů spojenıch například s klimatickou krizí, bytovou politikou, stárnutím obyvatelstva a sociální politikou. Města se zároveň zavážou ochraňovat a prosazovat svobodu, lidskou důstojnost, demokracii, právní stát nebo kulturní rozmanitosti.

Kromě paktu se Praha chystá také podepsat partnerskou smlouvu s Vídní. S ní chce spolupracovat v dopravě, bydlení nebo životním prostředí. Město nyní dokončuje text smlouvy a vıběr oblastí spolupráce. V lednu příštího roku Praha podepíše smlouvu s Tchaj-pejí.