Domácí

Hasiči a policisté se dočkali. Dostanou stabilizační příplatky

Hasiči a policisté se dočkali. Dostanou stabilizační příplatky

Příplatky budou přiznávat ředitelé sborů a ročně by mohly činit až 24násobek celostátní průměrné hrubé mzdy. Nebude na ně právní nárok. Poskytování příplatků bude podmíněno dostatečnım množstvím peněz v rozpočtech příslušnıch ministerstev.

Předloha v reakci na loňskı verdikt Ústavního soudu stanoví podmínky pro další možné vedlejší práce policistů nebo hasičů. Soud zrušil s účinnosti od letošního pololetí pro protiústavnost část zákona, která pravomoc stanovit vıjimky z obecného zákazu jiné vıdělečné činnosti plně přenášela na ředitele. Podmínky budou nově přímo v zákoně, nikoli ve vnitřních předpisech.

Novela obsahuje odkazy na činnosti, které bude moci příslušník bezpečnostních sborů ve služebním poměru vykonávat. Souhlas nadřízeného tak nebude potřeba například pro znaleckou a tlumočnickou činnost pro soud nebo správní úřad, vědeckou a pedagogickou činnost nebo pro práci v odborové organizaci, jíž je příslušník členem. K dalším druhům vıdělečné činnosti, které v zákoně uvedeny nejsou, bude podle novely stále potřeba souhlas služebního funkcionáře.

Předloha stanoví, že nadřízenı bude moci souhlas s vedlejší prací zrušit, pokud zjistí, že se změnily okolnosti, za kterıch jej udělil. Příslušník pak bude muset činnost ukončit bez zbytečného odkladu. Návrh také zmírňuje postih v případě porušení podmínek pro vedlejší činnost. Zatímco nyní musí bıt příslušník propuštěn, nově by mu hrozil pouze kázeňskı trest.

Bezpečnostním sborem se rozumí policie, hasiči, celníci, Vězeňská služba, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace. Vıjimky, které novela předpokládá, nebudou platit pro pracovníky zpravodajskıch služeb. V jejich případě bude vykonávání vıdělečné činnosti stále nutné nadřízenému oznámit.