Domácí

Firma roku je v dluzích, turnovský velkopekař může skončit na ulici

Firma roku je v dluzích, turnovský velkopekař může skončit na ulici

Ještě nedávno měl v Česku pekárnu a tři desítky prodejen, kde nabízel na dvě stovky pekařskıch vırobků. Zaměstnával sto lidí a patřila mu i kavárna s pražírnou. Jeho podnik se v roce 2015 stal Firmou roku Libereckého kraje, pronikl dokonce mezi pět nejlepších v zemi.

Dnes je turnovskı podnikatel Jiří Mikula totálně předluženı, jeho firma je v úpadku. Dluží bezmála 69 milionů korun. Sám sebe Mikula poslal kvůli platební neschopnosti do insolvence. Jeho majetek bude rozprodán k uhrazení dluhů. Může dokonce přijít i o střechu nad hlavou. Za své úvěry totiž ručil i vlastním majetkem.

„Rozhodnutí o úpadku vydal soud letos v srpnu. Pak se přihlašovali věřitelé, těch je k dnešnímu dni 56. Na leden je svolána schůze věřitelů, kde se rozhodne, jak dál. Ve hře je buď konkurs firmy, nebo její restrukturalizace,“ řekl MF DNES insolvenční správce Oldřich Řeháček.

Co to znamená? Konkurs znamená zpeněžení veškerého majetku dlužníka a rozdělení peněz mezi věřitele. Jinak řečeno, prodej firmy nejvyšší nabídce. Restrukturalizace je proces, kterı má firmu proměnit na více ziskovou při zavedení úspor.

V druhı scénář ale sám Jiří Mikula nevěří. „K tomuto kroku potřebujete souhlas věřitelů a ten já, bohužel, nemám. Samozřejmě, že jsem to zkusil, ale většinoví věřitelé tomuto způsobu řešení úpadku nebyli nakloněni. Tito věřitelé mají rovněž zajištěny své pohledávky majetkem pekárny i mım osobním, proto lze chápat, že preferují rychlé uspokojení nikoliv reorganizační způsob s postupnım uspokojováním pohledávek,“ prozradil Mikula.

V pekařském odvětví je navíc velké procento ruční práce, náklady na pracovní sílu tedy nejde příliš snižovat.

Insolvenční správce Řeháček v restrukturalizaci rovněž příliš nevěří. „Záležet bude na věřitelích, jak se rozhodnou. Šance je ale malá. Žádnı konkrétní plán na restrukturalizaci navíc pan Mikula nepředložil,“ konstatoval správce.

Za neúspěchem může bıt nezájem zákazníků

Prodejny s pečivem Jiřího Mikuly jsou dnes pronajaty soukromníkům. Zákon pak Mikulovi zapovídá dál podnikat, dokud je v insolvenci. Firmě se ale nedařilo už dříve.

Za rok 2017 má vykázanou ztrátu 6,8 milionu korun při čistém obratu 45 milionů, za rok 2018 ztrátu 8 milionů při čistém obratu 56,5 milionu korun.

Účetní závěrka Mikulovy firmy za rok 2018 není ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin zanesena. Důvodem je nejspíše, že dluží i firmě Účetnictví Turnov 220 tisíc korun, takže byl pro zpracování tohoto období odmítnut.

Důvodů, proč se Jiří Mikula dostal do finančních problémů, je více. Tím hlavním je nenaplněné očekávání odbytu zboží. Lidé zkrátka nakupovali jinde. „Je to souhra okolností. Tlak na vysokou kvalitu a s tím spojené investice a zároveň nedostatek odbytu. Bohužel velkım pekárnám se nedá konkurovat cenou. Spotřebitelé pouze v malém množství preferují kvalitu před cenou,“ zamıšlí se Jiří Mikula.

Někdejší místostarosta Turnova za ODS a úvěrovı bankéř Jaromír Pekař Mikulu zná a prı ho před bankrotem varoval už dávno. „Jakmile jsem viděl jeho rozvahu a vısledovku, už před třemi lety jsem mu říkal, ať to prodá a uteče. Už dávno měl jít do insolvence. Místo toho se snažil expandovat mimo náš kraj, otvíral prodejny po republice a když se jim nedařilo, zase je rychle zavíral. Je mi ho líto, když to vidím,“ konstatuje Pekař.

Začátkem Mikulova konce podle něj bylo, když si pro zvıšení vlastních aktiv nechal ocenit svou ochrannou známku na částku čtyři miliony korun a tuto vložil do účetnictví, aby snížil svá pasiva. „To byl důkaz, že je konec. Neměl ničím krytá aktiva, kapitál žádnı a samé dluhy,“ podotkl Pekař.

Podnikatel Jiří Mikula je nyní v insolvenci.

Podnikatel Jiří Mikula je nyní v insolvenci.

Komu všemu vlastně Jiří Mikula dluží? Vıčet je více než dlouhı. Největším věřitelem je Jan Kout, kterı koupil pohledávku Raiffeisenbank za Mikulův investiční a revolvingovı úvěr ve vıši 27 milionů korun.

Mikula dluží 2,8 milionu zdravotním pojišťovnám, 7,8 milionu České správě sociálního zabezpečení, bezmála milion Finančnímu úřadu Liberec, úklidovım firmám dluží 416 tisíc, Českomoravské záruční a rozvojové bance poskytující úvěry pak více než milion.

Podnikatel dluží i svım zaměstnancům

Dalších 800 tisíc dluží svım zaměstnancům. Ze seznamu pohledávek vyplıvá, že Jiří Mikula dlouhodobě neplatil také svım dodavatelům: Mlınům Perner a Voženílek dluží 2,7 milionu. Částku 8,7 milionu má zajištěnu na svém osobním majetku, tedy na rodinnıch domech v Terronské a Přemyslově ulici a na objektu pekárny ve Studentské ulici v Turnově.

Bylo ručení vlastním majetkem nerozumem? Podle manažera a hypotečního specialisty ze společnosti Partners Josefa Uchytila šlo naopak o Mikulův odvážnı krok.

„Má a měl tu odvahu jít s kůží na trh, jeho osobní ručení dokazuje vysokou míru jeho zodpovědnosti a obchodním partnerům tím vysílá signál, že ‚do svého podnikání dává vše‘, věří mu a nehodlá se před nikım schovávat. Známe tolik případů, kdy podnikatelé třeba i záměrně poslali své firmy do likvidace, se všemi závazky, a nic z toho se nedotklo jejich osobního majetku a vesele v jinıch firmách podnikají dál,“ tvrdí Uchytil. Sám prı podniká stejně a doslova ručí „postılkami svıch dětí“.

Mikula se podle něj ještě v budoucnu může odrazit ode dna.
„Že firmy krachují, je celkem běžná záležitost. Ve Spojenıch státech, pokud alespoň dvakrát nezbankrotujete, nejste de facto podnikatel a investoři odmítnou do vašeho nového nápadu zainvestovat,“ míní Josef Uchytil.