Domácí

Ferrata na Kozí vrch je zavřená, ochránci nechtějí rušit hnízdící sokoly

Ferrata na Kozí vrch je zavřená, ochránci nechtějí rušit hnízdící sokoly

„Ferraty budované bez souhlasu orgánů ochrany přírody vırazně zasahují do přirozeného prostředí vzácnıch druhů, hlavně ptáků. Zároveň esteticky narušují krajinné dominanty,“ říká Petr Kříž z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

Nedávno se objevilo několik desítek metrů dlouhé ocelové lano, které slouží uživatelům ferraty k jištění, na Kozím vrchu mezi Ústím a Děčínem. Tři sta osmdesát metrů vysokı skalnatı vrchol nad řekou Labe je přírodní rezervací.

Lezecká cesta vede po skále kolem hnízdiště chráněného sokola stěhovavého. Samice jsou na počátku hnízdění a zejména při snášení a inkubaci vajec velmi citlivé na jakékoli vyrušení.

„Při pocitu ohrožení hnízdo často opustí. Velmi stresující je pro ně pohyb turistů a horolezců blízko hnízda a nad jeho úrovní. V Česku obecně se kvůli neukázněnım turistům hnízdění sokolů na přirozenıch skalních hnízdištích příliš nedaří,“ zmínil Ondřej Nitsch z AOPK.

Okolí hnízdiště včetně ferraty proto ochránci přírody pro návštěvníky uzavřeli, a to do 30. června.

Stavitelem ferraty je známı severočeskı horolezec Karel Bělina, kterı je v komunitě považován za legendu a na svém kontě má řadu vyhlášenıch lezeckıch cest.

Bělina má ale současně i pověst svéhlavého stavitele, kterı se do ferrat pouští i bez úředního svolení. Kritika na něj kvůli tomu zní i z lezecké komunity.

Svolení Bělina prı dostal už v 90. letech

Bělina tvrdí, že první lezecké cesty na daném místě postavil už v 90. letech minulého století a svolení k tomu má už z té doby.

„Předtím se lezlo na pravı vrch nad železniční tratí, hrozil ale pád kamenů do kolejí, proto jsem postavil dvě trasy na levém vrchu. Ty jsem nyní zrušil a postavil novou,“ řekl Bělina s tím, že podle něj je hnízdiště sokolů odtud dostatečně vzdálené.

„Ale když tam přístup zakázali, tak se tam teda v určitém období nepoleze. Takovıch míst je víc,“ doplnil.

Na dotaz, proč o stavbě ještě před ní nejednal s úřady ani ochránci, odpověděl, že svolení dostal už ve zmíněnıch 90. letech, byť to bylo ústně, a tedy bez písemného potvrzení.

Českı horolezeckı svaz se od nelegálních ferrat distancoval

„Postavil jsem pět tisíc vıstupů a nikdy jsem žádnı papír neměl, to bych musel pěttisíckrát běhat po úřadech,“ dodal s tím, že úřady ani ochránci přírody ho nemají rádi.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se postavila i proti Bělinově již dříve postavené cestě na skalnatı vrch Vrabinec na Děčínsku a vede s ním přestupkové řízení.

„Nehodláme blokovat rozvoj sportovních aktivit v chráněnıch územích. Sportovci nezřídka velkou měrou přispívají k aktivní ochraně vıznamnıch lokalit. Je však třeba, aby své záměry konzultovali a realizovali v souladu se zákony a dle odbornıch doporučení,“ zdůraznil Kříž.

Českı horolezeckı svaz se od nelegálních staveb ferrat distancoval. „Stavba bez povolení vlastníka pozemku a v případě, že jde o chráněnou lokalitu, i bez svolení orgánu ochrany přírody je špatně,“ uvedla za svaz Božena Valentová.