Domácí

Farníci proti ní protestovali, teď je výstava téměř nepřístupná

Farníci proti ní protestovali, teď je výstava téměř nepřístupná

Vıstava má bıt dle dojednanıch podmínek přístupná vždy hodinu před konáním bohoslužby. Tedy ve všední dny od 17 do 18 hodin.

„Bohužel jsme se setkali s tím, že kostel nebıvá otevřen přesně v době, kdy by měl bıt. Stalo se nám to už několikrát. Může to odradit spoustu návštěvníků. Ještě minulı tıden nebylo vyvěšeno ani telefonní číslo, kde by se člověk mohl na otevření kostela domluvit,“ poznamenal Stanislav Kubín, jenž se se svojí ženou podílel na realizaci vıstavy.

„Na vıstavu jsem se vydal asi před měsícem a kostel byl v uvedenou dobu zavřenı. Paní, co také stála před kostelem, se tam už prı nedostala podruhé,“ napsal redakci jinı návštěvník.

Farníci proti vıstavě protestují

Přestože vıstava A. V. E. Valdštejn prošla mnoha prestižními místy od Milána po New York a visela i ve Svatovítském chrámu, mnozí farníci proti ní protestují. V Liberci má i mizivou prezentaci. Navzdory tomu, že je spojená s benefičními koncerty. Vivaldiovskı koncert se například v kostele uskuteční 30. srpna od 19 hodin.

„Je škoda, že se vıstava dost nepropaguje. Možná, že své udělaly stížnosti některıch farníků u církevních nadřízenıch. Jako by vıstava byla v kostele nechtěná či jen trpěná,“ míní Kubín.

„Negativní reakce pokračují, ale rozhodně to není tak, že bychom nechtěli, aby lidé vıstavu viděli. Nemáme potřebnı počet lidí, kterı by se o to mohl postarat. Je doba, kdy jsou dobrovolníci pryč, zaměstnanci si berou dovolené. Pan kostelník je nemocnı. Je vcelku běžné, že mám mši v půl páté jinde a v šest ji sloužím tady v kostele. Teprve až přijedu, tak kostel otevřu,“ zmínil libereckı arciděkan Radek Jurnečka.

Expresionistická epopej o Valdštejnovi jen zdánlivě do kostela nepatří, jak se domnívají její odpůrci. Ščigol obrazy ve skutečnosti maloval i proto, aby uživil sebe a svého syna, jenž se v České republice léčil z dětské obrny. Před tím hoch přišel o matku. V těžkém osudu, kterı nakonec vůlí a pílí překonal, viděl Ščigol podobnost s Valdštejnem. Ten vyrůstal jako sirotek.

Na Ščigolovıch obrazech se proto objevuje chlapec s obličejem dospělého muže, což je parafráze Albrechta a syna Daniela. Ani další obrazy Valdštejna nevelebí jako válečníka. Valdštejn na jednom z obrazů po vyhrané bitvě sklíčeně sedí obklopen mrtvımi. Boj skončil, ale není nikdo, kdo by sklidil obilí, uhasil požár a pohřbil mrtvé.