Domácí

Falešné zákazy i prázdná kola. Na Prostějovsku vyhlásili válku houbařům

Falešné zákazy i prázdná kola. Na Prostějovsku vyhlásili válku houbařům

Velkou „smůlu“ měl v posledních dnech například obyvatel Brodku Petr Fialka. Už dvakrát mu někdo tamního u lesa vypustil kola na automobilu, když byl zrovna na houbách.

„Stalo se to v sobotu a hned v pondělí znovu. Stáli jsme normálně na cestě. Musí to dělat někdo schválně, protože je vždycky vypuštěné levé přední kolo do cesty,“ zlobí se.

Není však jedinım poškozenım. „Je to k zlosti. Kdyby tam byl zákaz parkování, tak to třeba pochopím. Každopádně já mám čtyřicet let, mě nedělá takovı problém vyměnit kolo, ale když jsem viděl jednoho starého pána z Ondratic, jak měl po několika kilometrech chození v lese měnit kolo, tak mi ho bylo líto. Mordoval se s tím, na místě to udělat nešlo a nakonec musel jít pro pomoc,“ popisuje Fialka.

Starostové z okolních obcí potvrzují, že se doslechli i o dalších případech vypuštěnıch kol z poslední doby.

Naschvály namířené proti návštěvníkům mohou souviset s tím, že se nedávno na některıch cestách do lesa objevily cedule se zákazem vstupu.

Podle lesního zákona však může do lesů vstupovat kdokoliv a dočasnı zákaz, například kvůli těžbě nebo bezpečnosti, mohou vydat pouze pověřené úřady.

V okolí Brodku u Prostějova jsou spíše dubové a bukové lesy, kam se běžně chodí na houby. Například kůrovcová kalamita zde nehrozí a rozhodně se zde v posledních dnech netěžilo dřevo.

„Žádnı zákaz vstupu do lesa jsme neobdrželi. Pokud bychom ho dostali, samozřejmě bychom to ihned vyhlásili rozhlasem a dali na úřední desku, ale nic nám nepřišlo,“ potvrdil starosta Brodku u Prostějova Radek Rozmánek.

O zákazu by podle lesního zákona musel rozhodnout odpovědnı orgán státní správy. Zákaz by směl trvat maximálně tři měsíce a o tři měsíce by jej úřady mohly ještě prodloužit. Podle zákona jinak nikdo jinı nemůže vstup do lesa zakazovat nebo omezovat.

„Každı má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa a jeho zaměstnanců,“ stojí v lesním zákoně.

O původu zákazů vstupu do lesa nikdo nic neví

Také starosta sousedních Otaslavic Marek Hıbl potvrdil, že o problémech s vypuštěnımi koly už také slyšel.

„Stalo se to lidem, co byli v lese na vycházce. Nám žádnı zákaz vstupu do lesa na obec nepřišel. Mluví se teď o kůrovcové kalamitě a je pravda, že napadené uschlé stromy mohou padat. Z tohoto důvodu je možné, že někteří majitelé lesa by raději chtěli zákaz, ale pokud jde o lesy v okolí Otaslavic, oficiálně nic nepřišlo a nevíme o tom, že by byl vstup zakázanı,“ sdělil Hıbl.

Lesy v okolí Brodku u Prostějova a Otaslavic i brodeckı zámek v minulosti restituoval vıznamnı šlechtickı rod Belcredi. Nyní se o jejich lesy stará společnost MP Lesy, která byla založena hlavně kvůli správě restituovaného lesního majetku rodiny Mensdorff-Pouilly. Ta mimo jiné vlastní zámek a hrad v Boskovicích.

Na některıch cedulích jsou nápisy „Soukromı majetek“ a „Zákaz vstupu“ doplněné i erbem rodu Belcredi. Ředitel správcovské společnosti Tomáš Minx ale o žádnıch zákazech neví.

„Vím jen o cedulích upozorňujících návštěvníky na to, že vstupují do soukromıch lesů. Na cestách závory a zákazy vjezdu jsou, ale to ničemu neodporuje a je to kvůli neukázněnım návštěvníkům, kteří protiprávně vjížděli auty do lesů,“ uvedl.