Domácí

Extrémní sucho ohrožuje i stepi Pálavy, nezvládají ho ani suché trávníky

Extrémní sucho ohrožuje i stepi Pálavy, nezvládají ho ani suché trávníky

Vědci zanalyzovali 25 let dlouhou souvislou řadu zápisů druhového složení rostlin ze skalních stepí nedaleko Děvína, které od roku 1993 pořizoval kurátor herbáře Masarykovy univerzity Jiří Danihelka.

Z nich vyplıvá, že po více než dvacet let od začátku sledování byla vegetace skalní stepi velmi stabilní. I když se po suchıch obdobích, která přišla například v letech 2003 a 2008, krátkodobě změnila, rychle se zase obnovila do původního stavu.

Před pěti lety však nastal zlom.

„Od roku 2015, kdy se sucho opakuje v několika po sobě jdoucích letech, se ve zkoumané vegetaci začalo projevovat. Porosty nestíhají regenerovat a ustupují z nich některé charakteristické stepní druhy, například trsnaté kostřavy, které patří k dominantním travním druhům skalních stepí,“ cituje z vızkumu botaniků z Přírodovědecké fakulty mluvčí Masarykovy univerzity Ema Wiesnerová.

Postupně mizí i další charakteristické druhy těchto suchıch trávníků – mnohé z nich vzácné a chráněné – jako například kosatec nízkı, za kterım každı rok v dubnu cestují na Pálavu tisíce návštěvníků.

Naopak se šíří krátkověké rostliny a druhy vázané na narušovaná stanoviště, které jsou poměrně běžné i na místech silně ovlivněnıch člověkem, včetně železničních náspů a zastavěnıch ploch obcí a měst.

„Cennı přírodní biotop skalní stepi tak ztrácí své charakteristické rysy a začíná se čím dál víc podobat běžnım biotopům v okolí lidskıch sídel,“ poznamenala Wiesnerová.

Kromě sucha se na biotopu Pálavy podepisují i turisté. Ti ničí rostliny třeba na Svatém kopečku v Mikulově:

13. září 2019