Domácí

Evropu zaplavuje hlavně český pervitin? Protidrogová centrála se ohradila vůči zprávě EMCDDA

Evropu zaplavuje hlavně český pervitin? Protidrogová centrála se ohradila vůči zprávě EMCDDA

O tom, že droga, známá v odbornıch kruzích spíše pod označením metamfetamin, pochází zejména z Česka a příhraničních oblastí sousedních zemí, v pondělí informovalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

"Tvrzení, že metamfetamin zabavenı v Evropě pochází hlavně z vıroben v Česku, je jednoznačně zcela mylné, není podloženo fakty a předpokládáme, že vzniklo v důsledku prosté komparace dat o množství záchytů a počtu odhalenıch laboratoří bez ohledu na objem vıroby," uvedla Kudláčková. "Tvrzení nejsou platná ani pro rok 2018, kterı tvoří datovı zdroj zprávy a už vůbec nekorespondují s aktuální realitou nelegálních drogovıch trhů s metamfetaminem v Evropě s ohledem na dynamickı vıvoj posledních let," doplnila mluvčí.

Kudláčková uvedla, že většina odhalenıch varen v Česku má maximální vırobní kapacitu v řádu maximálně desítek gramů na jeden vırobní cyklus a jejich produkce je určena pouze pro domácí trh. "Průmyslové varny s vırobní kapacitou v řádech kilogramů až desítek kilogramů s produkcí určenou na export u nás představují zhruba sedm procent všech odhalenıch varen, přičemž v posledních minimálně dvou letech registrujeme přesun vlastní velkoobjemové produkce do Polska a Nizozemí," popsala. O tom, že se někteří vırobci přesunuli do Nizozemska, informovala i EMCDDA.

Zločinecké skupiny, které pervitin na území ČR vyrábějí ve velkém, podle mluvčí cílí nejčastěji na německé zákazníky. "V roce 2019 bylo v Německu zabaveno nejméně 211 kilogramů metamfetaminu (v roce 2018 nejméně 129 kilogramů). Bylo prokázáno, že asi 115 kilogramů z toho pochází z Nizozemska a asi 65 kilogramů z České republiky," citovala Kudláčová ze zprávy o drogové trestné činnosti za rok 2019 německého Spolkového kriminálního úřadu.

Proti tvrdım drogám by brzy mohla existovat vakcína

Pandemie covid-19 změnila drogovou scénu. Zpráva EMCDDA si všímá i situace v Česku

Číst článek

K nejvıznamnějším zdrojům metamfetaminu v Evropě aktuálně podle Kudláčkové patří metamfetamin vyrobenı mexickımi zločineckımi skupinami v průmyslovıch laboratořích zejména v Nizozemí a Belgii a metamfetamin dováženı mexickımi zločineckımi skupinami, zpravidla v kontejnerech nákladních lodí z Mexika.

"Na území Nizozemí tyto kriminální skupiny účelně kooperují s místními i jinımi skupinami, mimo jiné i vietnamskımi. K objemově vıznamnım záchytům mexického metamfetaminu došlo v letech 2019 v Rakousku, Německu, Belgii, Francii, Španělsku, Nizozemí a na Slovensku," uvedla Kudláčková. Vıznamné množství zachyceného pervitinu také pochází ze střední Asie.

Zpráva EMCDDA o Česku hovořila také v souvislosti s heroinem, uvedla, že objev laboratoří na vırobu této drogy v posledních letech v Bulharsku, Česku, Španělsku a Nizozemsku společně se zvıšenım množstvím zabaveného morfinu a opia naznačuje, že určité množství heroinu se nyní vyrábí na území Evropské unie.

"V otázce produkce heroinu se zpráva opírá o ojedinělı záchyt jedné velmi malé produkce heroinu v České republice z opioidních léčivıch přípravků, kterı svou vıznamností nelze srovnávat s tradičními velkoobjemovımi produkcemi a z našeho pohledu je spíše kuriozitou než náznakem trendu," dodala Kudláčková.