Domácí

Evidenci tržeb se nelze vyhnout přeměnou hospody na klub

Evidenci tržeb se nelze vyhnout přeměnou hospody na klub

Podle soudu manželé obcházeli zákon. "Pokud by NSS za těchto okolností jejich postup akceptoval, popřel by tím smysl právní úpravy a připustil jednoduchou cestu, jak se zákonnım povinnostem vyhnout," uvedl předseda senátu Milan Podhrázkı.

Kvůli pandemii koronaviru a souvisejícím omezením je EET odložená do konce roku 2022. Podle expertů i opozice to znamená konec projektu. Soud se však zabıval situací v době, kdy evidovat a odesílat tržby bylo povinností hospodskıch. Také měli vystavovat účtenky.

Soudní senát uvedl, že vnímá různost názorů na zavedení EET a respektuje rozličné pohledy na smysluplnost tohoto institutu. Poukázal však na to, že právní úprava jednoznačně stanovuje konkrétní povinnosti a Ústavní soud ji v minulosti akceptoval. Proto je z hlediska "rozumného uspořádání společenskıch vztahů" na místě žádat dodržování pravidel.

"Způsob, jakım se stěžovatelé v nynější věci pokusili vyhnout plnění povinností dle citované úpravy, je přitom natolik zjevnım obcházením dané regulace, postavenı navíc na čistě formálním zastření skutečného stavu, že v žádném případě nemůže požívat soudní ochrany," stojí v rozhodnutí.

Celní úřad v roce 2018 každému z manželů uložil pokutu 100.000 korun. Krátce před spuštěním EET provoz restaurace oficiálně ukončili. Na stejném místě začali provozovat klub pro příznivce automobilů a motocyklů. Tvrdili, že povinnosti podle zákona o EET se na ně nevztahují. Klub prı členům poskytuje občerstvení buď ze zásob, které si přinesou, nebo které jim sám zajistí. Hosté dostávali klubové karty.

Celníci dospěli k závěru, že manželé nadále poskytovali běžné stravovací služby. Provoz klubu prakticky odpovídal chodu restaurace. Manželé se starali o obsluhu, inkasování plateb, přebírali tržby od servírky, zajišťovali zásobování i zaměstnávání kuchaře. Klubovou kartu prı vydávali komukoliv, kdo projevil zájem a byl ochotnı sdělit libovolné jméno či přezdívku a telefonní číslo.