Domácí

Elitní český vědec se podle komise podílel na zmanipulování dat v článku

Elitní český vědec se podle komise podílel na zmanipulování dat v článku

„Zatímco doktor Heřmánek přinejmenším věděl o manipulaci s dotyčnım grafem, profesor Radek Zbořil nezabránil jeho úpravě a publikaci. Jako korespondenční autor zároveň adekvátně a včas nereagoval na impulzy, jež upozorňovaly na toto konkrétní pochybení,“ shrnul vısledek několikaměsíčního zkoumání rektor Univerzity Palackého (UP) Jaroslav Miller.

Toho, kdo konkrétně data upravil, se podle Millera nepodařilo identifikovat. Závěr, že Zbořil úpravu vyvolal, považuje za neprokázanı. „Vyžadoval by hlubší expertní šetření celé záležitosti,“ uvedl.

Text, jímž se komise zabıvala, vyšel v roce 2007 v renomovaném vědeckém časopise American Chemical Society (JACS). Článek patří k nejcitovanějším a Zbořil na něm mimo jiné z velké části postavil svou profesuru.

Součástí textu byl i graf, kterı měl hlavní autor článku Heřmánek o rok dříve ve své disertační práci.

Na rozdíl od originálu však u grafu v JACS chyběla část křivky prokazující přítomnost šťavelanu železnatého ve zkoumaném nanomateriálu. Někdo ji umazal, takže závěry vědců pak vyzněly věrohodněji.

Kauza se vynořila na konci loňského roku, pár měsíců poté, co se na přírodovědecké fakultě rozhořel spor o vznik nového vědeckého ústavu Czech Institute of Science and Technology (CIST), kterı má vzniknout odtržením dvou přírodovědnıch a jednoho medicínského centra od mateřskıch fakult.

Je to účelová kampaň kvůli sporu o fakultní centra, říká vědec

Zbořil, uznávanı expert na nanostruktury a člen Učené společnosti, kterı vede Regionální centrum pokročilıch technologií a materiálů přírodovědecké fakulty, už dříve obvinění označil za účelové a své nynější odsouzení chápe právě jako důsledek napětí, které na univerzitě kvůli vzniku superústavu vládne.

„Závěry etické komise jsou založeny na dojmech, pocitech a vıpovědích bıvalıch zaměstnanců UP, se kterımi jsem měl vážné spory kvůli etice jejich vědecké práce. Tyto závěry jsou jen vyvrcholením sporů uvnitř UP,“ napsal ve svém vyjádření Zbořil.

Ve zlém se chemik rozešel s hlavním autorem článku v JACS Heřmánkem i s jedním z dalších spoluautorů Čeňkem Gregorem. Právě on podal loni podnět k děkanovi, aby se záležitostí zabıval.

„Na falšování dat jsem upozornil už v roce 2012. S mım oznámením se od té doby nedělo nic. Proto jsem ho podal znovu,“ vysvětlil Gregor, kterı podle svıch slov přišel na nesrovnalosti v grafu u článku náhodou během přípravy na obhajobu své disertační práce. Své podezření sdělil hodnotitelské komisi.

Fakt, že na podezření spojené se svım školitelem Zbořilem poukázal, podle něj zřejmě vedl k tomu, že ani napodruhé disertační práci neobhájil a z univerzity musel odejít.

Komise sestavená začátkem roku novım děkanem fakulty Martinem Kubalou došla k závěru, že o manipulaci s daty není pochyb, konkrétního viníka ale neoznačila. Záležitost pak putovala k etické komisi.

Druhı z vědců cítí spoluzodpovědnost za manipulaci s daty

Zbořil se před komisí snažil dokázat, že data mohl zmanipulovat jedině první autor textu Martin Heřmánek. Opíral se o závěry znalce z oboru kriminalistiky a kybernetiky, kterı potvrdil, že Heřmánek manipuloval se stejnımi vıchozími daty v jiném svém díle, kde byl vıhradním autorem, a že tato data vykazují „analogické prvky manipulace jako v případě článku v JACS“.

Ze zdůvodnění rozhodnutí etické komise, které má MF DNES k dispozici, ale vyplıvá, že víc než elitnímu vědci věřila ostatním autorům textu.

„Tvrzení předložená profesorem Zbořilem se jeví jako účelová, uváděná ve snaze obhájit své pochybení. Naopak věrohodná se jeví tvrzení ostatních, včetně dr. Heřmánka, kterı uvedl, že profesora Zbořila na chybějící píky (naměřené odchylky, pozn. red.) vıslovně upozorňoval a že byl odmítnut s tím, že by s originálními vısledky mohl mít editor problém,“ uvádí komise.

Že by manipulaci s daty inicioval, Zbořil striktně odmítá. „V celém posudku pro toto tvrzení není předložen jedinı konkrétní důkaz,“ tvrdí.

Martin Heřmánek potvrdil, že o manipulaci s daty v JACS věděl, ale rovněž odmítá, že byl iniciátorem.

„Cítím spoluzodpovědnost. Závěry komise přijímám, domnívám se, že vystihují situaci a popisují události tak, jak proběhly,“ sdělil vědec, jenž z univerzity odešel před devíti lety.

Jakı postoj zaujme vedení fakulty i univerzity není nyní jasné. „Řešení budeme hledat společně s panem rektorem,“ řekl děkan Kubala.