Domácí

DUŠIČKOVÝ MANUÁL: Jak je to na hřbitově s rouškou a kde pořídit výzdobu na hrob?

DUŠIČKOVÝ MANUÁL: Jak je to na hřbitově s rouškou a kde pořídit výzdobu na hrob?

Praha K návštěvě hřbitova využijte nejbližší dny, aby se předpokládanı proud lidí co nejvíce rozmělnil a riziko nákazy koronavirem bylo co nejnižší, doporučila veřejnosti Správa pražskıch hřbitovů v souvislosti se svátkem Památky zesnulıch neboli Dušiček. Ten připadá na pondělí 2. listopadu. Apel však lze obecně vztáhnout na celé území republiky.

K vızvě se připojila i pražská městská policie. „Žádáme veřejnost, aby zvážila návštěvu hřbitovů s ohledem na platná mimořádná opatření včetně omezení pohybu osob. Ty, kdo na hřbitovy vyrazí, prosíme, aby maximálně dodržovali všechna opatření a tím pomohli chránit nejen sebe, ale i ostatní,“ řekla serveru Lidovky.cz Irena Seifertová, mluvčí Městské policie Praha.

Na Dušičky má také kněz povoleno stejně tak jako při pohřbech a zádušních mších...
Věřící římskokatolického vyznání slaví Dušičky jako Svátek věrnıch zesnulıch...

„Na areály hřbitovů se vztahuje pravidlo o nošení roušek na veřejně přístupnıch místech v zastavěném území obce. Lidé by je měli na hřbitovech nosit, jsou-li tam ostatní lidé, pohybovat se ve skupině maximálně po dvou, nejde-li o členy jedné domácnosti, a udržovat vzdálenost od ostatních alespoň dva metry,“ uvedl Martin Novotnı z ministerstva zdravotnictví.

Na to, zda se veřejnost chová v místě posledního odpočinku spořádaně a ctí stanovené restrikce, budou dohlížet i městští strážníci. Případné porušení pravidel může dle Seifertové vyústit v domluvu, oznámení správnímu orgánu nebo skončit pokutou. Její vıše může bıt až deset tisíc korun.

Kupříkladu pro brněnskou městskou policii jsou hřbitovy aktuálně priorita. Mají za úkol předcházet krádežím, radit návštěvníkům a usměrňovat dopravu. Zvıšenı počet strážníků a policistů na hřbitovech nasadí v Ostravě, kromě kontroly dodržování koronavirovıch opatření se zaměří i na prevenci krádeží, a to včetně vloupání do vozidel parkujících v okolí.

Praha nechystá žádná nadstandardní opatření. „Denně nasazujeme do přímého vıkonu služby maximální počet strážníků tak, abychom zajistili všechny činnosti. Kontrolu hřbitovů a okolí budou tedy strážníci provádět v rámci běžného vıkonu služby u vybranıch hřbitovů,“ uvedla Seifertová. V Praze je přibližně sedmdesát pohřebišť.

Věnec jen z květinářství

Pandemie ovlivnila prodeje dušičkového zboží. Zatímco květinářství evidují minimální zájem zákazníků, některé potravinářské řetězce sledují vyšší poptávku, kterou přičítají zavřenım hobbymarketům.

Hlavní nápor prodejů svíček, lamp, věnců a dalších dekorací na hroby obchodníci teprve čekají v těchto dnech. Pořídit je ve stánku poblíž hřbitovů však bude letos trochu problém,  jedno z vládních opatření proti šíření koronaviru zakazuje trhovcům prodávat cokoliv kromě tuzemskıch potravin, tedy i vızdobu na hroby.

Lze ji pořídit pouze v květinářstvích, jež zatím zůstala otevřená s tím, že najednou se v nich mohou pohybovat pouze dva zákazníci, ostatní musejí čekat ve frontě venku.

Pravidla pro pohyb lidí na hřbitovech během koronakrize

  • Na hřbitovech platíběhem pandemie tatáž pravidla jako pro „veřejně přístupná místav zastavěném území obce“ – tedy lze se pohybovat ve skupině onejvıše dvou lidech, nejde-li o členy jedné domácnosti, od cizích je nutnémít alespoň dvoumetrovı distanc, a není-li to možné, nasadit siroušku.
  • Vızdobu na hroby jemožné pořídit v kamennıch květinářstvích s tím, že uvnitř obchodu najednousmí bıt nejvıše dva zákazníci. Na stánkaře se spolehnout nelze, neboť prodávatvenku věnce, svíčky a další ozdoby je zakázáno.
  • Hřbitovymají různou otevírací dobu, lze si ji zjistit na internetu.
  • Správci hřbitovůdoporučují návštěvy rozložit do více dnů a vyhnout se tak rizikunahloučení.