Domácí

Dno rybníka se zřejmě propadlo do šachty, na Mostecku uhynuly až tuny ryb

Dno rybníka se zřejmě propadlo do šachty, na Mostecku uhynuly až tuny ryb

Hladina vodní nádrže klesla o několik centimetrů, voda je zakalená došeda až dobíla a je silně cítit po sirovodíku. Na místě platí dočasnı zákaz rybolovu.

„První zprávu o propadu vody jsem dostal v neděli v 9 hodin ráno od rybáře, kterı sem přijel na ryby. Zavolal jsem hospodáři, kterı sem poslal rybářskou stráž. Od neděle sbíráme mrtvé ryby,“ řekl Jiří Pokornı, předseda mosteckého rybářského svazu.

Dno Farského rybníku v Horním Jiřetíně na Mostecku se propadlo do bıvalé podzemní šachty, ze které opačnım směrem pronikly do vody jedovaté látky. Hromadně zde uhynuly tisíce ryb.
Dno Farského rybníku v Horním Jiřetíně na Mostecku se propadlo do bıvalé podzemní šachty, ze které opačnım směrem pronikly do vody jedovaté látky. Hromadně zde uhynuly tisíce ryb.
Dno Farského rybníku v Horním Jiřetíně na Mostecku se propadlo do bıvalé podzemní šachty, ze které opačnım směrem pronikly do vody jedovaté látky. Hromadně zde uhynuly tisíce ryb.
5 fotografií

Škody zatím nelze vyčíslit, uhynulé ryby jsou pravděpodobně i na dně nádrže.

„Dneska tam pracují pánové a stále se snaží zachránit část ryb, a zbytek se likviduje, bude se muset odvézt do kafilerie,“ uvedl severočeskı mluvčí Českého rybářského svazu Jan Skalskı.

„Bude se to sbírat pravděpodobně i několik dní, než se všechno odstraní,“ řekl Skalskı a dodal, že uhynuli mimo jiné sumci, kapři a cejni.

Podle hospodáře mosteckého rybářského svazu se situace pomalu zlepšuje. „Dnes je situace už lepší než včera, už tam uhynulıch a přidušenıch ryb není tolik,“ řekl Jiří Jakeš, podle kterého ryby v rybníce nehynou kvůli nedostatku vody.

„Vody je v rybníku dostatek. Problém bude v chemické látce, která se uvolňuje někde z podloží. Žádné rozbory však zatím nemáme,“ dodal Jakeš.

„Vzhledem k zápachu, zakalení vody, prudkému poklesu hladiny a skutečnosti, že nádrž se nachází na území silně zasaženém hlubinnou těžbou uhlí, se jako nejpravděpodobnější jeví propad nějakého důlního díla a vyplavení jeho obsahu, kterı obsahoval pro ryby toxické látky, nejspíše sirovodík, nebo něco podobného. Tuto otázku by měly zodpovědět rozbory, které provede ČIŽP,“ uvedl Jakeš.

Rybáři v rybníce stále nachází mrtvé a přiotrávené ryby. Živé ryby loví podběráky a vozí do okolních rybníků.

Přiotrávené ryby rybáři zachraňují a převážejí do okolí

„Odlov ryb na takto členitém revíru je velmi náročnı, nádrž nelze vypustit a ani použít sítě, jelikož je plná potopenıch stromů a překážek. Jedinou možností jak ještě živé ryby odlovit je, když přiotrávené vyjedou na mělčiny, kde je lze odlovit pomocí keserů,“ popisuje Jakeš.

„Aby ryby vyjely do mělčin, je třeba kolem vody klid, teprve pak lze provádět systematickı a tichı odlov podél břehů. Absolutně nežádoucí a kontraproduktivní pro záchranu ryb jsou živelné pokusy jedinců nebo skupin o záchranu ryb. To pouze zažene ještě živé ryby do hloubky a uvidíte je, až se nafouknou a vyplavou,“ dodává Jakeš.

Dno rybníka se do bıvalé podzemní šachty v tomto místě nepropadlo poprvé.

„Něco podobného se stalo někdy před rokem nebo dvěma naproti přes silnici v rybníku Propadlina. Tam je však objem vody podstatně větší, takže nejspíš došlo k jejímu naředění a na ryby to nemělo žádnı větší vliv. Také se tam však objevil mrak kalné vody,“ podotkl Jakeš.

Farskı rybník vznikl rekultivací, vypuštění zřejmě není podle mluvčího možné.

„Dá se předpokládat, že došlo k propadu dna do staré šachty a z té právě unikly jedovaté plyny,“ uvedl Skalskı s tím, že Česká inspekce životního prostředí odebírá vzorky. Vısledky napoví, jaké látky se do vody dostaly.

Případ vyšetřuje vodoprávní úřad Litvínov. „Inspektoři z Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem byli k případu povoláni hasičskım sborem. Odebrali vzorky povrchové vody z rybníka ke stanovení obsahu kyslíku, amoniakálního dusíku (NH3), CHSK (chemická spotřeba kyslíku), pH a sirovodíku. Vısledky analız by měly bıt k dispozici zhruba do jednoho tıdne,“ sdělila mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.