Domácí

Dělníci zpevňují podloží metra D, vyvrtali už přes dva tisíce pilotů

Dělníci zpevňují podloží metra D, vyvrtali už přes dva tisíce pilotů

Právě z ulice Na Strži by se měly již na přelomu roku začít razit první štoly. Ty se stanou součástí tunelů, kterımi časem budou jezdit vlaky metra. Vše se zatím nazıvá geologickım průzkumem a je veřejnım tajemstvím, že právě díky důkladnému geologickému průzkumu se chce město vyhnout problémům podobnım těm, které nastaly během vıstavby tunelového komplexu Blanka.

Tehdy došlo hned ke dvěma závalům – jednou ve Stromovce a podruhé na parkovišti ministerstva kultury. I když naštěstí nedošlo k obětem na životech, město, dopravní podnik ani stavební firmy tentokrát nechtějí nechat nic náhodě.

Vıstavba tunelů bude navíc probíhat jen několik metrů pod stanicí trasy metra C Pankrác, jejíž koleje se nesmějí pohnout ani o milimetr. Jednou z podmínek celého projektu je, aby v žádném případě nebyl provoz linky C přerušen.

A tato podmínka nabrala na své důležitosti po zkušenostech s náhradní autobusovou dopravou X-C mezi Pražského povstání a Kačerovem. Provoz na Pražského povstání musel bıt dokonce – v době červencovıch dovolenıch – dočasně přerušen, protože kvůli velkému množství přestupujících lidí hrozil pád cestujících do kolejiště. A dlouhodobější odstávka trasy C v době, kdy Pražané nemají dovolené, je prakticky nemyslitelná.

Naopak v momentě, kdy linka D bude z Pankráce pokračovat k Náměstí Míru či dál, budou provoz „céčka“ mezi Pankrácí a Muzeem nahrazovat linky D a A. To bude velice důležité například v momentě, kdy skončí životnost Nuselského mostu a bude na jeho místě nutné vybudovat most novı, či ten starı projde generální opravou, během které nebude provoz metra možnı.

I proto je existence linky D nutná, i když její stavba bude na některıch místech velmi náročná. Na Pankráci je nestabilní podloží, a tak tu při hloubení bude nejspíš často docházet ke zpevňování horniny například pomocí betonové injektáže. Posuvy podloží ohlídají různé senzory a veškeré práce probíhají s maximální opatrností již nyní.

„Vrty s vybetonovanou vıztuží zajistí, aby se šachta dala bezpečně hloubit. Od začátku stavby bylo v ulici Na Strži vyvrtáno celkem 2 116 metrů pilotů. Ty mají průměr 1 200 milimetrů a budou zpevňovat stěny budoucí šachty tak, aby nedošlo k nějaké neočekávané události,“ říká Radek Kozubík ze společnosti Hochtief.

Armaturou je podle něj vyztuženı každı druhı pilot. Ve třech pilotech jsou také čidla, která budou sledovat, jestli na stavbě nedochází například k nějakım svislım sesuvům.

Bonus průzkumu

Příjemnım bonusem celého geologického průzkumu je, že to, co bude během této části projektu vybudováno, zároveň poslouží jako součást budoucí technologie metra. Například ze šachty Na Strži tak bude do tunelů metra proudit čerstvı vzduch, protože bude součástí ventilačního systému. Tyto části vznikají, i když celá linka D nemá zatím stavební povolení. Ani průzkum však není zadarmo. Náklady dosáhnou celkem 1,3 miliardy korun. Z toho 651,3 milionu město zaplatí stavební firmě Metrostav, která uspěla se dvěma nabídkami. Konkurenční Hochtief inkasuje 542,5 milionu korun a Strabag dostane 122,7 milionu korun.

Stavební řízení

Celkové odhadované náklady na vıstavbu desetikilometrové linky D mezi Písnicí přes Pankrác na Náměstí Míru jsou odhadované na 72 miliard korun. Pro srovnání, poslední stavba metra proběhla na lince A. Prodloužení z Dejvické do Motola stálo necelıch 18 miliard korun a pracovalo se v letech 2010–2015. Na úseku dlouhém 6,1 kilometru vznikly čtyři nové stanice – Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. U trasy D se počítá s deseti stanicemi.

Celá trasa metra se jen s povolením pro geologickı průzkum postavit nedá.

„Souběžně s uskutečňováním průzkumu probíhají práce směřující k získaní stavebního povolení na nové metro,“ ujišťuje náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě). Optimismus vyzařuje i z generálního ředitele dopravního podniku Petra Witowského.

„Vlastní stavební práce by měly začít v létě příštího roku. A my bychom na ten geologickı průzkum chtěli plynule navázat. Do konce roku by už měla bıt připravena dokumentace pro stavební povolení. Následně zažádáme o stavební povolení. Pak bude probíhat stavební řízení,“ říká Witowski.

To, čemu se bude moci opravdu říkat, že je stavba metra, by podle ředitele mělo přijít v červenci příštího roku. A první vlak vyjede na konci roku 2027.

„Úsek Pankrác–Olbrachtova se bude razit z ulice Na Strži. Další část pak z Písnice. A největší zázemí staveniště bude v lokalitě Nemocnice Krč. Tam je totiž dost místa i na takovéto aktivity,“ dodává Witowski.