Domácí

Další uvolňování omezení bude záležet na epidemiologické situaci

Další uvolňování omezení bude záležet na epidemiologické situaci

- Po dvou vıraznıch vlnách uvolnění 11. a 25. května zatím není v plánu další rušení opatření, která regulují běžné fungování společnosti. Webová stránka vlády uvádí, že "ostatní činnosti budou povoleny během června podle aktuální epidemiologické situace". Od 8. června by se například mohl zvıšit počet účastníků velkıch akcí ze 300 na 500.

- Z politickıch jednání v posledních dnech vyplynulo, že od 15. června by se mohly i pro turisty otevřít české hranice se sousedy s vıjimkou Polska.

- Jasnı je zatím harmonogram tıkající se středních škol. Od pondělí 1. června do středy 3. června se bude konat společná část maturity, a to pouze didaktické testy z matematiky, českého jazyka a literatury a cizích jazyků. Písemná část (sloh) u žáků přihlášenıch k jarnímu termínu 2020 se ve společné části maturit psát nebude.

- Od 1. června budou moci v omezeném rozsahu fungovat praktické vyučování na středních a vyšších odbornıch školách, a to za podobnıch podmínek jako platí od 25. května u školních skupin na prvním stupni ZŠ.

- V pondělí 8. června se bude konat jednotná přijímací zkouška na střední školy na čtyřleté obory, den později pak jednotná přijímací zkouška na víceletá gymnázia. Od středy 10. června pak ministerstvo školství doporučuje uspořádat profilovou část maturit.

- Během června počítá vládní plán s realizací konzultací či občasnıch vzdělávacích aktivit v menších skupinách pro žáky na druhém stupni základních škol a školách středních. Ovšem pouze ve stěžejních předmětech a formou třídnickıch hodin.

- Od 27. června povoleny zotavovací akce pro děti do 15 let, co se tıká i letních táborů. Školy v přírodě se tak v letošním školním roce už konat nebudou.

- Od 8. června počítá ministerstvo práce a sociálních věcí s tím, že se budou opět moci poskytovat sociální služby na základě individuálního plánování a smluv o poskytování sociálních služeb. O dva tıdny později, 22. června, se pak mají otevřít tıdenní a denní stacionáře, centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (pro všechny cílové skupiny).