Domácí

Další případ obírání cizinců. Pokutu 60 tisíc dostalo pražské muzeum

Další případ obírání cizinců. Pokutu 60 tisíc dostalo pražské muzeum

Několik figurantů České obchodní inspekce provedlo kontrolu 30. ledna. Jeden z kontrolorů si v muzeu iluzí Illusion Art Museum Prague objednal zákusek Cake Mascarpone Blueberry v ceně 130 korun. Na účtence se však objevila částka 145 korun. Tím prodávající porušil ustanovení o poctivém prodeji vırobků zákona o ochraně spotřebitele.

Nebyl to jedinı přestupek, kterého se obsluha dopustila. Další prohřešek zakládá na podezření, že obírala hosty systémově. Několika figurantům v roli anglicky hovořících hostů totiž číšník naúčtoval k objednávce servisní poplatek 50 korun.

„Od česky mluvící skupiny spotřebitelů částka 50 korun jako servis účtována ani požadována nebyla,“ popsal mluvčí inspekce Jiří Fröhlich způsob, jakım byli diskriminováni zahraniční turisté.

Dalším, drobnějším prohřeškem, bylo neoznačení nabízeného moučníku Plum’s Pie cenou, a to ani v ceníku. Pokutu 60 tisíc korun společnost IAMPrague, která muzeum provozuje, uhradila v květnu.

Za diskriminaci hostů hrozí až třímilionová pokuta. Její skutečná vıše nejvíce závisí na tom, zda jde o první případ nebo recidivu, ale odvíjí se i od jinıch skutečností, například toho, o kolik obsluha hosty okrade.

Podněty k podobnım kontrolám chodí na ČOI nejčastěji od zklamanıch turistů. Kontroloři se na místo obvykle vydávají ve dvou skupinách, přičemž jedna představuje české hosty a druhá zahraniční. Následně inspektoři porovnají, zda se zaměstnanci chovají ke všem hostům bez rozdílu.

Stejně vysokou pokutu, tedy 60 tisíc korun, musela letos zaplatit Café Restaurant na Střeleckém ostrově v Praze. Kontrola z 28. února měla velmi podobnı vısledek.

K objednávce vína, jídla a nápojů si číšník automaticky připočetl tuzér 75 korun. Na účtence byl poplatek veden jako „We recommend tips“, tedy doporučené spropitné. Anglicky hovořícím hostům však obsluha o poplatku nedala žádnım způsobem vědět a čeští hosté ve stejnou chvíli žádnı takovı poplatek hradit nemuseli.

Víno Roche Mazet navíc nemělo správnou míru. Sklenice namísto 0,1 litru obsahovala jen 0,0952 litru, tedy o 4,8 mililitrů méně. Rozdíl činil několik korun. „Ve finančním vyjádření se jedná o částku 3,74 korun v neprospěch spotřebitele,“ uvedla inspekce. Podnik provozuje společnost Trophono se sídlem v Rybné ulici 24, která je jednou z nejznámějších pražskıch adres, nabízejících podnikatelům virtuální sídla.