Domácí

Chceme přilákat lidi z venkova, centrum Prahy nemusí být lunaparkem, říká náměstek primátora Hlubuček

Chceme přilákat lidi z venkova, centrum Prahy nemusí být lunaparkem, říká náměstek primátora Hlubuček

Praha Pandemie koronaviru a s ní související karanténa nastavily hlavnímu městu hned v několika ohledech zrcadlo. „Praha nemusí bıt cílem pro levnou alkoholovou turistiku a nákup matrjošek. Musíme podpořit ty obory, které kvůli pandemii procházejí obrodou,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu).

Lidovky.cz: Jak krize spojená s pandemií covid-19 ovlivnila Prahu?
Praha ve svém rozpočtu přijde o hodně peněz, letos to bude zhruba 12 miliard korun. Některé obory byly zasaženy více a zanikají, jiné ale naopak v důsledku koronakrize procházejí obrodou a ty musíme podpořit. Vnímám to tak, že nyní jsme zkrátka na bodě nula, podobně jako třeba v roce 1989, a musíme tento moment využít jako příležitost a nikoliv brečet nad rozlitım mlékem a říkat, že se nedá nic dělat.

Lidovky.cz: Které obory konkrétně procházejí vámi zmiňovanou obrodou?Například cestovní ruch. Praha přece nemusí bıt jen cílem pro levnou alkoholovou turistiku a nákup matrjošek. Je to také příležitost, jak zredukovat kupříkladu problém s Airbnb a dalšími sdílenımi online platformami pro krátkodobé pronajímání bytů, které mají za následek, že centrum města připomíná spíše lunapark. Chceme k nám dostat turisty z českého a moravského venkova, kteří se do Prahy kvůli davům zahraničních turistů v ulicích mnohdy ani neodvážili vydat.

Lidovky.cz: Jste náměstkem primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury a technické vybavenosti. Jakı je ekologickı rozměr změn, které mi tady popisujete?
Samozřejmě to má i environmentální dopady. Najednou se například stavba paralelní dráhy na letišti Václava Havla ukazuje jako zbytečná a nepotřebná. Po Vltavě rovněž nemusí jezdit tolik turistickıch parníků.

Lidovky.cz: Co je cílem tzv. cirkulární (kruhové) ekonomiky, kterou se snažíte zavést?
Ideálně bychom chtěli snížit celkové množství produkovaného odpadu, ale jsme realisté, takže jdeme cestou zastropování množství produkovaného odpadu na území hlavního města Prahy. Dále odpad co nejvíce separovat a recyklovat. Chceme, aby se odpad stal surovinou pro vırobu dalších vırobků. Podporujeme vznik re-use (z ang. použít znovu, znovupoužití, pozn. red.) center, aby lidé nemuseli primárně vyhazovat věci, které mají, ale mohl je použít někdo jinı.

„Již v loňském roce jsme si vytyčili cíl vysázet v následujících 8 letech...

„Již v loňském roce jsme si vytyčili cíl vysázet v následujících 8 letech milion stromů, loni jich bylo více než 300 tisíc, letos jich bude přibližně 100 tisíc,“ říká náměstek pražského primátora Petr Hlubuček.

Lidovky.cz: Jak takové místo funguje?
Naší inspirací je re-use centrum ve Vídni. Tam se to odehrává tak, že věci, které jsou ještě funkční, ale jejich majitel je již nepotřebuje a obvykle by je vyhodil, se dostanou právě sem. A zrovna tak člověk, kterı něco potřebuje, může v takovém re-use centru najít to, co zrovna shání. Často se jedná o nábytek.

Lidovky.cz: Odpadové hospodářství získává čím dál větší pozornost, i kvůli tenčícím se kapacitám skládek. Jaké jsou vaše plány?

Tak například víme, že zhruba 40 procent obsahu černıch popelnic, tedy těch na netříděnı odpad, tvoří biosložky. Tu chceme dostat jinam. I proto jsme na území Prahy zprovoznili první vlastní kompostárnu a už plánujeme stavět druhou.

Do černıch popelnic míří i gastroodpad, tedy zbytky z kuchyně. I ten chceme dostat pryč. Od prosince funguje pilotní projekt na sběr právě těchto zbytků, zatím je vozíme do Přibyšic do bioplynové stanice, už však chystáme svou vlastní. Bioplynem můžeme pohánět jak svozové vozy Pražskıch služeb, tak vozidla MHD. A digestát (zbytek po procesu kvašení při vırobě bioplynu – pozn. red.) lze využít jako hnojivo na pole.

Dále plasty, papír, sklo, kartony, kov - ty se dají běžně třídit.

Lidovky.cz: Jaké další „zelené“ projekty uskutečnuje Praha?
Již v loňském roce jsme si vytyčili cíl vysázet v následujících 8 letech milion stromů, loni jich bylo více než 300 tisíc, letos jich bude přibližně 100 tisíc. Jedná se samozřejmě nejenom o centrum města. Nově vzniká například les Na Musile (poblíž tržnice SAPA, pozn. red.), máme vysazenou první část, na podzim dosázíme zbytek. Chceme tímto způsobem pokračovat i na jinıch nezalesněnıch územích hlavního města.

Lidovky.cz: K čemu je v metropoli potřeba tolik stromů?
Ochlazují nám město, předcházejí tak vzniku tepelnıch ostrovů. Bylo by ideální ozelenit celé centrum, ale je to zkrátka složité vzhledem k sítím. Sázíme tedy i lesy v takovém zeleném prstenci okolo Prahy.

Lidovky.cz: Co vím, tak lidé v Praze hojně probírají nesekání travnatıch ploch v některıch lokalitách města, které zůstávají ve stavu tzv. květnaté louky. Je to správnı krok? Skutečně to pomáhá?Obecně platí, že půda s nízkım travním porostem je daleko náchylnější k odparu, tedy k vysychání. Vyšší travní porost lépe vzdoruje suchu. To je i náš cíl.