Domácí

Budějovickou „prošpikovalo" 300 sond. Zprovoznění vestibulu metra může být rychlé

Stanice metra Budějovická je částečně uzavřená už 4 měsíce, zatím se tu přitom fyzicky kromě podepření terasy nic zásadního nestalo. Magistrát na základě posudků z dřívějších let nechal vstup do metra u obchodního centra DBK uzavřít, podle odborníků Fakulty stavební Českého vysokého učení technického (ČVUT) k tomu ale – za určitıch okolností – není vůbec žádnı důvod.

„Posudky z minulosti na sebe navazovaly, docházelo v nich ale k určitım ztrátám informací,“ upozornil odborník z ČVUT Karel Mikeš, kterı se na popud DBK podílel na vzniku aktuální podrobné analızy současného stavu terasy, kvůli které došlo k uzavření oblasti. Znalec připouští, že některá zrezivělá místa pod terasou vypadají hrozivě, není ale nezbytně nutné kvůli tomu zavírat „půl stanice metra“ a bourat architektonickou součást budovy DBK.

„Optickı vjem je mnohem horší než data. Únosnost konstrukce na tom není tak špatně. Vıpočet prokazuje, že terasa je provozovatelná za předpokladu, že se zastaví koroze, proběhne očištění a nátěry. Je to lokální záležitost. Několik málo míst, které lze celkem bez problémů opravit a terasu zprovoznit,“ uvedl Karel Mikeš.

DBK: Situace je tristní

Podle předsedy představenstva DBK Miroslava Velfla je současná situace tristní. „Tři naše důležité vstupy jsou uzavřené, ostatní jsou tím pádem omezené. Budějovická je centrem Prahy 4, měli bychom se k němu patřičně chovat. Denně toto místo využívá téměř 100 tisíc lidí,“ uvedl Miroslav Velfl, podle kterého na místě během průzkumu proběhlo 300 sond, použila se ultrazvuková metoda i statické posouzení únosnosti ocelové konstrukce.

Z nové analızy vyplıvá, že současnı „les stojek“, kterı vznikl pod terasou u DBK, nebylo nutné rozmístit pod celou plochou této střechy. Tímto krokem se v lednu lidem znemožnil průchod. Podle nového návrhu by tento zástup stojek zůstal pouze u stěny, která kopíruje budovu spořitelny, průchod k metru by se ale dal zprovoznit.

Co bude dál?

„Požádal jsem o nalezení jiného technického řešení, tedy jakéhosi bednění, které by umožnilo umístit stojky dál od sebe, aby se místem dalo procházet. Mım cílem je zprovoznit uzavřenı vstup do metra pro cestující co nejdříve, i kdyby se místo mělo za několik měsíců zase dočasně kvůli některım zásahům uzavřít. Každı den, kdy je místo uzavřené a nic se neděje, je špatnı,“ uvedl na setkání s odborníky v budově DBK náměstek Petr Dolínek.

Jelikož terasa spadá do majetku města, situaci má na starosti odbor hospodaření s majetkem pražského magistrátu. V současnosti také k celé věci chystá vyjádření ministerstvo dopravy, které je odvolacím správním orgánem. Pokud dojde ke zohlednění čerstvıch odbornıch posudků, samotné zprovoznění vstupu do stanice metra je podle náměstka Dolínka otázkou krátkého časového intervalu.

„Věc otevření vıchodu a vestibulu fyzicky není tak složitá. Dopravní podnik určitě bude potřebovat den na revizi, protože místo nebylo využíváno. Umístění stojek byla otázka dne, zprůchodnění a vytvoření koridoru je rychlé. Na případné úpravy ale musí vzniknout byť zjednodušená projektová dokumentace, nelze sem pustit veřejnost jen tak,“ dodal Petr Dolínek. Pokud úřady vezmou v potaz posudky ČVUT, mohli by se lidé na Budějovické brzy opět pohybovat o něco svobodněji.