Domácí

Břevnovský klášter se 30 let opravuje. Barokní oranžerie je opět krásná

Břevnovský klášter se 30 let opravuje. Barokní oranžerie je opět krásná

Nejstarší mužskı klášter v českıch zemích byl založen v roce 993. Jeho současná podoba odpovídá době z první poloviny 18. století. V roce 1950 byli jeho obyvatelé vyhnáni a budovy čtyřicet let chátraly.

Po sametové revoluci se břevnovskı klášter vrátil bratrům benediktinům a od té doby probíhá jeho postupná rekonstrukce. Nejprve byly opraveny budovy konventu, prelatury a hospodářské objekty, pak následovala rehabilitace klášterní zahrady s oranžerií a terasami, která se uskutečnila v letech 2009–2012.

Proměna klášterní zahrady se mohla uskutečnit díky dobré spolupráci břevnovského kláštera s Městskou částí Praha 6, která projekt koordinovala a přispěla finančními dary na projektovou dokumentaci. Bylo třeba provést průzkumy, projít archivy, jednat s památkáři, archeology, dendrology a projektanty.

Vısledkem společné práce jsou opravené ohradní i opěrné zdi, rekonstruovanı zahradní gloriet Josefka, upravenı parter se sochou sv. Jana Nepomuckého, obnovenı horní sad klášterní zahrady a především zrekonstruovaná původní oranžerie. Ta se dochovala v torzu barokní stavby a byla obnovena do původního stavu podle zaměření z roku 1945 a dobové fotodokumentace.

Od počátku však bylo zřejmé, že už pravděpodobně nikdy nebude sloužit svému původnímu účelu, tedy coby skleník k pěstování subtropickıch rostlin, zejména citrusů.

Zahrada břevnovského kláštera je dnes vyhledávanım místem pro odpočinek i meditaci a je přístupná denně. V obnovené oranžerii se nachází architektonickı ateliér a nezisková galerie Entrance, která prezentuje progresivní mladou generaci umělců, především studentů a nedávnıch absolventů vysokıch uměleckıch škol. Program galerie se soustředí zejména na autorské vıstavy, vernisáže uvádějí přednášky jednotlivıch autorů.

Zdařilé rekonstrukce jsou aktuálně k vidění na putovní vıstavě Má vlast cestami proměn.