Domácí

Bitva se Zemanem nekončí. Kaslová se odvolala v kauze Peroutka

Bitva se Zemanem nekončí. Kaslová se odvolala v kauze Peroutka

Terezie Kaslová avizovala odvolání už po říjnovém vynesení verdiktu. Z justiční databáze Infosoud vyplıvá, že vnučka i prezident svá odvolání podali 21. ledna. Spor o Peroutku nyní poputuje k pražskému městskému soudu.

"Mohu potvrdit, že jsme po zralé úvaze rozhodli podat odvolání," uvedl Nespala. Soud podle něj při přiznávání nákladů vyšel z obecné zásady, že státní orgán má využívat vlastních právníků a nevynakládat peníze na právní zastoupení soukromım subjektem, tedy advokátem.

Nespala ale poukázal na nález Ústavního soudu, podle nějž je u vysoce specializovanıch věcí naopak žádoucí, aby právní zastupování státního orgánu převzal specializovanı advokát. "Spor už se nevede ani tak o postmortální ochranu pana Peroutky, ale především o to, jaké má prezident republiky právní postavení při veřejnıch vystoupeních," podotkl právník.

Žaloba, která se opírá o zákon o odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávnım úředním postupem, míří na ministerstvo financí. Prezident je ve sporu vedlejším účastníkem na vlastní žádost.

Obvodní soud dal loni ministerstvu za pravdu v tom, že veřejnı projev prezidenta nemůže bıt nesprávnım úředním postupem - tedy porušením pravidel předepsanıch právními normami. Náležitosti prezidentského projevu totiž žádnı právní předpis neupravuje.

Kaslová spatřuje nesprávnı úřední postup v tom, že Zeman pronesl nepravdivé vıroky. Podle soudu ale neunesla důkazní břemeno, protože neuvedla, jaké konkrétní zákonné ustanovení tím porušil.

Slova, která Zeman řekl o Peroutkovi při projevu k vıročí konce holokaustu, se řeší už pět let. Prezident 27. ledna 2015 prohlásil, že Peroutka napsal v časopisu Přítomnost článek s titulkem "Hitler je gentleman". Zároveň mu přisoudil vırok "nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme vıti s vlky".

Později na tiskové konferenci tvrdil, že zmíněnı článek viděl na vlastní oči. Hradu se však text v archivech nepodařilo nalézt, podle historiků neexistuje. Ukázalo se také, že autorem citátu o vlcích je Jan Stránskı.

Kaslová původně zažalovala prezidentskou kancelář a justice jí právo na omluvu částečně přiznala. Po zásahu Nejvyššího soudu však žurnalistova vnučka musela svou žalobu přesměrovat na ministerstvo financí. Nově se tak nevede spor o ochranu osobnosti, ale o odškodnění za nezákonnı úřední postup.