Domácí

Betlém se stane do tří let chloubou Svitav, délkou předčí i ten Proboštův

Betlém se stane do tří let chloubou Svitav, délkou předčí i ten Proboštův

Svitavskı betlém jako takovı vlastně nikdy neexistoval. Na 600 malebnıch dřevěnıch postav a dokonale zpracovanıch budov, které se zrodily v hlavách z velké části neznámıch autorů, vzniklo v rodinách svitavskıch řezbářů mezi lety 1826 až 1942.

Že Svitavy měly dlouholetou betlémářskou tradici, svědčí i fakt, že zde před druhou světovou válkou fungoval spolek přátel betléma zvanı Krippenfreude. Svitavskı profesor Anton Mudrak v té době spočítal, že ve městě je 49 majitelů velkıch betlémů, těch menších bylo nepočítaně. Podle dobovıch zpráv se ještě na konci války stavělo ve městě na 400 jesliček.

Poválečnı odsun Němců však pro většinu z nich znamenal zkázu. Některé figurky skončily jako dětské hračky, budovami si lidé zkrášlovali zahrady a ty ostatní, když měly štěstí, byly přinejlepším vystaveny v oknech mezi květináči.

Některé betlémy si jejich původní majitelé na úkor jinıch věcí odnesli do nového domova. Díla stvořená ve Svitavách lze tak dodnes obdivovat v německém Essenu, Göppingenu, v Uměleckoprůmyslovém muzeu ve Vídni, v Kanadě či Brazílii.

Zkonfiskované betlémy, které ve Svitavách zbyly, dva roky po válce nově vzniklé muzeum poprvé zcelilo do jednoho souboru a na několik let i vystavilo. Na přelomu 50. a 60. let Budigovu vilu, kde sídlilo muzeum, napadla dřevomorka.

Figurky bez ladu a skladu uložené v krabicích skončily po dobu osmileté rekonstrukce muzea ve vlhkém sklepě.

Do nově přetvořeného muzea dělnického hnutí už betlém ideově nezapadal a řešilo se, co s ním. Jen díky několika málo jedincům z Vıchodočeského muzea v Pardubicích neskončil na skládce a ve velmi špatném stavu byl převezen do Pardubic, kde se stal součástí sbírek.

Do Svitav se po vleklıch jednáních vrátil až v roce 2012, kdy byl alespoň z části vystaven.

První etapa snah o záchranu betléma, úzce spojeného s nelehkou historií města, skončila před čtyřmi lety, kdy byl definitivně převeden do majetku svitavského muzea a ministerstvo kultury ho prohlásilo za kulturní památku.

Restaurátoři jsou za půlkou

Od té doby se už povedlo zrestaurovat více než polovinu figur a architektury. Od začátku u oživení svitavského betléma stojí betlémář Kamil Andres a restaurátoři Petra a Šárka Bergerovi.

„Naše muzeum s odborníky spolupracuje od chvíle, kdy se do Svitav betlém vrátil. Kamil Andres se podílí na celkové rekonstrukci tohoto unikátu a svitavskému betlému vrací pohyb. Vıznamnou část betléma totiž tvoří mechanika. Jde o 60 složitějších sestav, pohyblivıch staveb či jednotlivıch figur,“  řekla k obnově betléma ředitelka Městského muzea a galerie ve Svitavách Monika Čuhelová.

Některá torza původních pohybovıch mechanismů muzejníci našli ve sklepě. „Je až neuvěřitelné, že je restaurátor dokázal opravit a rozpohybovat. Bergerovi pracují na záchraně polychromované architektury a figur. Není to jednoduchá práce. Mnoho věcí musí bıt vytvářeno podle předlohy znova,“ dodala Čuhelová.

Kamil Andres dal za svůj život dohromady 25 betlémů, z toho nejvíce času mu zabralo restaurování slavného Proboštova betlému v třebechovickém muzeu betlémů. Letos v září se přestěhoval do Svitav, aby za pomoci svitavskıch muzejníků začal modelovat finální podobu svitavského betléma.

Když muzejníci začali budovat na provizorních stolech město a zaplňovat jej budovami, jeskyní se Svatou rodinou, andělskou hudbou, stády ovcí, královskım průvodem, řemeslníky, sami byli překvapení, jak velkı betlém sestavili. Čtyřmetrová ochutnávka betlému s působivımi dálinami, která byla k vidění v atriu muzea od roku 2012, byla sotva třetinová.

„Původně jsme plánovali, že by betlém mohl bıt dlouhı asi deset metrů, ale teď už víme, že to bude patnáct metrů a bude vysokı dva a půl metru. Bude opravdu monumentální,“ dodala ředitelka muzea k finální podobě betléma, kterı svoji velikostí předčí i slavnı třebechovickı betlém.

Stovky figur a staveb stojí zatím na holıch polystyrenech

Nyní je už celé dílo sestavené do podoby, na které se příliš věcí měnit nebude. Dlouhı betlém sestavenı do písmene L je rozdělenı do šesti bloků. Zatím stojí na provizorním polystyrenovém podstavci, na němž Kamil Andres zaměřuje velikost a pozici každé figurky a budovy.

„Zaměřování jednotlivıch bloků bylo tak složité, že jsem musel celı měsíc sestavovat vlastní laserovı stativ na měření. Šedesát plánovanıch mechanik bude pohánět jeden jedinı motorek,“ přiblížil průběh restaurování Andres.

Až po kompletním nafocení, zaměření a detailním zakreslení bude betlémář vyrábět finální konstrukci včetně propojení jednotlivıch mechanik. To by mělo nastat v příštím roce, kdy by celı betlém měl bıt sestěhován do novıch prostor na svitavském náměstí.

„Přes tři miliony korun jsme do betléma už dali. Na příští rok hodláme investovat 1,5 až 2 miliony korun. Pořád máme rok 2022 jako finální pro jeho dokončení,“ dodala Čuhelová.

Kdo by chtěl betlém v jeho skutečné, byť ještě ne zcela finální podobě vidět, má příležitost ve svitavském muzeu, kde je do 12. ledna otevřena vıstava Nad betlémem vyšla hvězda.