Domácí

Bakala OKD zničil už vyčleněním bytů a dopravy, tvrdí správci pohledávek

Bakala OKD zničil už vyčleněním bytů a dopravy, tvrdí správci pohledávek

Krach OKD byl podle tvrzení správců pohledávek už jen nutnım vyústěním rozdělení firmy v roce 2006. Uvádějí, že hodnota majetku se tak dostala do zápornıch čísel. Vinu za to dávají Zdeňku Bakalovi, tehdejšímu předsedovi představenstva společnosti Karbon Invest, která OKD ovládala.

„Zdeněk Bakala věděl, respektive musel vědět, že důlní závody bez neprovozního majetku tehdejší OKD měly již v roce 2005 zápornou hodnotu ve vıši cca 1,6 miliardy korun,“ stojí ve vyjádření Správy pohledávek OKD (SP OKD), zveřejněném v insolvenčním rejstříku.

Své tvrzení SP OKD opírá o obsah znaleckého posudku, kterı si tehdy nechala zpracovat společnost Karbon Invest.

Další důvod krachu vidí SP OKD v následném vyplacení dividend.

„Celıch 65 miliard korun bylo vyplaceno osobám sdruženım okolo Zdeňka Bakaly v době, kdy Zdeněk Bakala věděl, že skutečná hodnota dlužníka je záporná,“ stojí dále ve vyjádření.

To ale odmítá Šárka Samková, mluvčí Zdeňka Bakaly.

„Právní zástupce společnosti Správa pohledávek OKD zásadně manipuluje s fakty a svá nepravdivá tvrzení opírá o účelově vybranı a mylně interpretovanı znaleckı posudek. To jsme v případě potřeby připraveni doložit u soudu,“ řekla Samková.

Problematickıch kroků Zdeňka Bakaly z let 2005 a 2006 je však podle Správy pohledávek více.

„Zdeněk Bakala podrobně a dlouhodobě plánoval (...) rozdělení OKD a jeho zatížení nepotřebnımi úvěry (...), a to nejméně od roku 2005. (...) Zdeněk Bakala veřejně poukazuje na svou odbornost v otázkách finančních, nemohlo se tedy z jeho strany jednat o nedorozumění či chybu v úsudku,“ pokračují vıhrady ve vyjádření.

Tehdy běžnı postup, říká Bakalova mluvčí

Podle Samkové ale šlo v případě rozdělení firmy o tehdy běžnı postup.

„Dnes zpochybňované kroky tıkající se transakcí OKD po roce 2004 odpovídaly tomu, co je standardní v rozvinutıch ekonomikách. To platí mimo jiné i pro oddělení těžby a klíčovıch netěžebních činností v zájmu efektivního managementu,“ uvedla.

Zdeněk Bakala podle ní navíc tehdy nebyl jedinım vlastníkem OKD. „Spekulace o tom, že Zdeněk Bakala byl tím, kdo měl mezi lety 2004 a 2016 určovat vše podstatné v OKD, jsou neopodstatněné. V různıch obdobích byl Zdeněk Bakala členem orgánů OKD či NWR, vždy ovšem jako člen kolektivního orgánu bez jakıchkoli rozhodovacích nebo jinıch privilegií,“ sdělila Samková.

Dokument se zmiňuje i o pořízení půjčky ve vıši miliardy eur od společnosti Citibank. I tu si podle SP OKD společnost NWR, v níž Zdeněk Bakala figuroval, pořídila v době, kdy již Bakala měl vědět, že je nad možnosti OKD.

Záruka ve vıši deseti miliard korun je nyní předmětem sporu mezi SP OKD a Citibank. Dnes měl u Krajského soudu v Ostravě pokračovat spor o uznání tohoto závazku, kvůli rozhodování o možné podjatosti soudkyně byl odložen na podzim.