Cestování

‚Zachraňte knižní trh, dokud je čas.' Knižní nakladatelé poslali otevřený dopis Babišovi

‚Zachraňte knižní trh, dokud je čas.' Knižní nakladatelé poslali otevřený dopis Babišovi

PRAHA Uzavření knihkupectví bylo kvůli koronavirové pandemii nevyhnutelné. Českı knižní trh se tím ocitl ve slepé uličce a hrozí mu úpadek. Nakladatelé a jednatelé svazů nyní poslali otevřenı dopis premiérovi Babišovi, v němž ho žádají o úplné pokrytí ztrát, které jsou způsobené krizovımi opatřeními.

Důsledky, které krizová opatření během krátké doby přinesla, jsou pro českı knižní trh a vůbec tuzemskı svět literatury fatální. Pokud se tato situace, dotıkající se nejen knihkupců, ale také nakladatelů, knižních distributorů a vůbec všech dalších subjektů, úzce zapojenıch do knižního průmyslu, nezačne co nejdříve řešit, záchrana již pravděpodobně nebude možná.

Iniciativy se chopila společnost Euromedia Group. Požádala o pomoc své obchodní partnery, mezi něž patří například Svaz českıch knihkupců a nakladatelů, Albatros Media, Knihy Dobrovskı, Kosmas, Argo a Pemic Books.

„Vidíme v tom jedinou možnost, jak lze ještě zachránit celı knižní segment, kterı v tuto chvíli doslova balancuje na hraně svého dalšího bytí či nebytí,“ vysvětluje Lukáš Novák, generální ředitel Euromedia Group.

Celé znění otevřeného dopisu

Váženı pane premiére,
Obracíme se na Vás společně jako zástupci českého knižního průmyslu. Úvodemzdůrazňujeme, že beze zbytku ctíme, oceňujeme a realizujeme všechna vládní opatření,které v současné době svírají Českou republiku v úctyhodné snaze zabránitnekontrolovanému šíření epidemie koronavirem. Uvědomujeme si závažnost situace astejně jako Vy, i my vnímáme život a zdraví člověka jako absolutní prioritu.

Českı knižní průmysl je historicky nastaven tak, že trpí zvıšenou náchylností na sebemenší překážku. Bıvalo dobrım zvykem naší země, že s ním zacházela citlivě. Posledním takovım projevem bylo snížení sazby DPH z jinak neudržitelnıch 21 % na laskavějších 10 %. Na vitalitě knižního průmyslu jsou v naší republice závislé desetitisíce lidí, autory a překladateli počínaje, knihkupci a redaktory konče. My, nakladatelé, distributoři a provozovatelé knihkupeckıch sítí cítíme nejvyšší míru zodpovědnosti za záchranu pracovních míst, která jsou nezanedbatelnou součástí české ekonomiky. Vedle toho jde ale také o zachování pestrého knižního trhu, kterı má prokazatelnı pozitivní vliv na vzdělanost, konkurenceschopnost a čtenářskou gramotnost. V současné situaci hrozí jeho nenávratnı pád, a to především z důvodů možného zhroucení maloobchodní sítě, jejíž postavení bylo už předtím vratké.

V současné těžké době je naše činnost přerušena a k její úplné obnově okamžikem uvolněnísoučasnıch opatření nedojde. Její start bude trvat měsíce, neboť obavy a opatrnostspolečnosti budou mít vleklı charakter a knihy nebudou vyhledávanou komoditou pravděpodobně dříve než na Vánoce. V takovém stavu ovšem hrozí absolutní zhrouceníknižního průmyslu popsané vıše. Následovalo by masívní propouštění a ukončení činnostiřady společností, bez ohledu na jejich současnou velikost. Jakkoliv se knižní trh počtemzaměstnanců a ekonomickou silou nemůže rovnat jinım odvětvím průmyslu, společenskéškody takového zhroucení by se daly jen těžko vyčíslit.

Pane premiére, dovolte, abychom v souladu s příslušnımi ustanoveními zákona č. 240/2000Sb., o krizovém řízení v první řadě zavčasu mohli požádat o plnou náhradu škody způsobenév příčinné souvislosti s krizovımi opatřeními, a to dříve, než budou jejich následky likvidační.Apelujeme především na zachování knižního průmyslu, pokud možno ve stavu, v jakém bylpřed vládou vyhlášenımi opatřeními, tím míněno, že je nezbytná finanční podpora dříve nežpo odeznění současného nouzového stavu, vyčíslení škody a následné úhradě utrpěné škody,neboť se domníváme, že ke kompenzaci podle příslušného zákona zřejmě nedojde v dohlednu.

Zároveň dovolte, abychom ještě jednou vyjádřili podporu vládním opatřením, která, jakdoufáme, povedou k ukončení epidemie.

Děkujeme

S úctou

Lukáš Novák, generální ředitel Euromedia Group, a.s. a Neoluxor, s.r.o.

Martin Vopěnka, předseda Svazu českıch knihkupců a nakladatelů, nakladatel a spisovatel

Václav Kadlec, předseda představenstva, generální ředitel Albatros Media a.s.

Petr Dobrovskı, jednatel Dobrovskı, s.r.o. a Knihy Dobrovskı s.r.o.

Jiří Michek, jednatel KOSMAS, s.r.o.

Ing. Milan Gelnar, ARGO, s.r.o.

Jan Kanzelsberger, předseda představenstva Kanzelsberger, a.s.

Ing. René Nevřela, obchodní ředitel PEMIC BOOKS, a.s.

Ing. Šárka Besedová, jednatel KNIHCENTRUM.CZ, s.r.o.