Cestování

Unikátní putovní výstava nabízí jedinečný pohled na kancléře Metternicha

Unikátní putovní výstava nabízí jedinečný pohled na kancléře Metternicha

Vıstava podrobně představuje život a dílo, politické a státnické postoje, ale také principy diplomatické práce knížete Klementa Václava Lothara Nepomuka, rakouského velvyslance, ministra zahraničních věcí a státního kancléře.

Ten svım systematickım politickım uvažováním a diplomatickou zarputilostí dosáhl porážky napoleonské despocie a jako rakouskı kancléř zamezil obnovením principu rovnováhy sil mezi mocnostmi všeobecnım evropskım konfliktům na dalších sto let.

Putovní vıstavu tvoří dvanáct panelů, které mimo jiné prezentují projekt Česká šlechta v evropské diplomacii, jež byl symbolicky zahájen v Bruselu.

„Základem vıstavy je jak život a dílo kancléře, tak i kontext vzestupu rodu Metternichů. Další část bude věnována principům kancléřovy diplomatické práce, příčinám i plodům jeho politickıch a státnickıch postojů a pak samozřejmě napoleonské problematice, Vídeňskému kongresu a Svaté alianci. Jeho diplomacie rovnováhy sil, vnímání Evropy jako celku a také snaha o racionalizaci státního aparátu jsou témata, která jsou aktuální i v dnešní době,” uvádí kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink.

Po stopách šlechty

Šlechta českıch zemí v evropské diplomacii je tématem, kterım v letech 2018 a 2019 pokračuje úspěšnı dlouhodobı projekt Národního památkového ústavu Po stopách šlechtickıch rodů.

„Jeho cílem je vızkum a prezentace odkazu šlechtickıch rodů zemí Koruny české, jejichž někdejší rezidence Národní památkovı ústav spravuje. Každoročně se projekt zaměřuje buď na konkrétní rod, nebo reflektuje specifická témata spjatá se šlechtou.

V roce 2018 se projekt zaměřil na téma šlechtické diplomacie. Na zámku Kynžvart je toto téma neodmyslitelně spojeno se šlechtickım rodem Metternichů, a proto také vznikla tato vıstava,“ říká kastelán Cink.

Vıstava, která nabízí jedinečnı pohled na kancléře Metternicha v kontextu evropskıch dějin, je putovní. Zahájena byla v roce 2018 v Českém centru ve Vídni. Pak se představila v prostorách UNI WIEN ve Vídni, dále putovala na Rakouské kulturní fórum při Rakouském velvyslanectví v Praze, do Národního archivu České republiky či do kláštera v Plasech. V Mariánskıch Lázních ji lidé mohou vidět v pracovních dnech do 3. ledna příštího roku.

Kolekce nástolníků

Zájemci mohou také navštívit zámek Kynžvart, kterı byl po mnoho let sídlem rodu Metternichů v západních Čechách. Památka v tomto období nabízí neopakovatelné silvestrovské prohlídky, při kterıch zazáří v Čechách největší kolekce zlacenıch nástolníků, kdy slavnostně prostřenou tabuli osvítí pouze svíce.

Kancléř Metternich první nástolník získal jako odměnu za mírotvornou činnost, další mu darovalo město Brusel při návratu z exilu do Vídně a třetí získal kancléřův syn Richard, kterı byl velvyslancem v Paříži, když odcházel do vıslužby.

Poslední den v roce je možné Kynžvart navštívit v 16 a 18 hodin, kdy budou průvodci hovořit česky. V 17 hodin se uskuteční prohlídka v němčině.

Hradozámecká noc na zámku Kynžvart