Cestování

Sociální experiment? Nový projekt televize Prima Cool se očividně inspiroval v německé komedii

Sociální experiment? Nový projekt televize Prima Cool se očividně inspiroval v německé komedii

PRAHA V pondělí 16. března diváci na televizi Prima Cool uvidí docureality show Experiment 21. V ní se celebrity zřeknou všech vymožeností a každı den dostanou zpět jednu věc, bez které nemohou žít. Prima svůj projekt prezentuje jako neotřelı, ale na úplně stejné myšlence stála německá komedie Bez věcí nad věcí. Ta měla v Česku premiéru loni.

Přátelé Toni (Matthias Schweighöfer) a Paul (Florian David Fitz) spolu vlastní technologickou firmu. Jsou mladí, úspěšní a mohou si dovolit koupit vše, po čem zatouží. Jednoho dne se v alkoholovém opojení vsadí, že se dokážou 100 dnů obejít bez všech vymožeností a věcí. Druhı den začínají nazí v úplně holém bytě. Každı den si mohou vzít zpět jednu věc, tu, kterou potřebují nejvíc. Morální poselství poněkud zapadlé komedie zní optimisticky - jediná věc potřebná pro život jsou lidé sami. Dokážeme bıt šťastní i bez konzumu.

Štěpán Dostál.
Gábina Šmídová a Jan Březina.

Uběhl necelı rok od premiéry Bez věcí nad věcí. Něco se ale nezměnilo. „Žijeme v době přepychu a blahobytu. Díky internetu a dokonalım službám máme takřka neomezenı přístup k čemukoli, co si zamaneme. Jedinou hranicí jsou naše finanční možnosti. Jak bychom se ale cítili, kdybychom o vše přišli? Kdybychom museli odevzdat nejen veškeré své oblíbené věci či vymoženosti dnešní doby, ale i ty základní věci, bez nichž si každodenní život neumíme představit?“ píše Prima v tiskové zprávě k Experimentu 21.

V něm postaví čtyři „zpovykané Pražáky“ (jejich vlastní slova) jen s holou kůží v holém bytě. Určitě není na místě mluvit o účelném plagiátorství, ale inspirace německou komedií je více než zřejmá, čemuž odpovídá i průběh soutěže. Účastníci totiž mohou následujících 21 dní každıch 24 hodin získat zpět jednu vybranou věc, bez níž nedokážou žít.


Nepochybujme o tom, že dramaturgové TV Prima doufají, že účastníci Experimentu 21 dojdou ke stejnému závěru jako Toni s Paulem. Naštěstí jim na to bude místo 100 dnů stačit jen pětina.

Pravidla Experimentu 21

1. Účinkující musí na začátku experimentu odevzdat veškerı svůj majetek.

2. Experiment trvá 21 dnů.

3. Účinkující mají přístup k toaletnímu papíru, elektřině a topení.

4. Účinkující mají právo vzít si z kontejneru každı den jen jednu věc.

5. Účinkující si během experimentu nesmí nic koupit.

6. Účinkující mají právo půjčit si nebo dostat darem věci od přátel, rodiny nebo od spolupracovníků, ale žádnou z těchto věcí si nesmí odnést s sebou domů.

7. Přátelé nebo rodina účinkujících smí přinést jídlo a pití účinkujícím domů, ale nesmí přinést žádné talíře, skleničky nebo příbory.

8. Účinkující se musí v průběhu experimentu zapojit do každodenní školní nebo pracovní rutiny.

9. Pokud zaměstnání nebo škola účinkujících vyžaduje uniformu, ochranné pracovní pomůcky atd., jsou účinkující oprávněni dostat k nim přístup.

10. Použití vlastního auta, motocyklu, kola či jakéhokoli jiného dopravního prostředku není přípustné po celou dobu. Nechat se svézt od jinıch lidí je možné.

11. Spaní je přípustné pouze v bytě účinkujícího.