Cestování

Skvost ze Staroměstské radnice. Podívejte se na detailní 3D model Madony

Skvost ze Staroměstské radnice. Podívejte se na detailní 3D model Madony

PRAHA Koronavirová pandemie všem zhatila kulturní plány. Vılety za kulturou se tak mohou konat jen v online prostředí. Jedním takovım může bıt i unikátní pohled na téměř 700 let starou sochu. Detailní 3D model vytvořili lidé ze studia CESNET.

Socha Madony vytvořená kolem roku 1380 je cennım předmětem ve sbírce Muzea hlavního města Prahy. Do roku 1945 zdobila nároží Staroměstské radnice v Praze, kde ji poté nahradila replika. V letech 2017 a 2018 originál sochy restauroval Jakub Kachút v ateliéru AVU v Praze, kde také odborníci sdružení CESNET vytvořili detailní 3D model.

Použili přitom metodu fotogrammetrie a optického skenování. K tomu potřebovali specifickım postupem pořídit přibližně 300 fotografií. Vytvořenı model pak bylo nutné manuálně dopracovat, následně byly doplněny možnosti interakce pomocí speciálního softwaru Blender.

Sdružení CESNET už stejnım způsobem jako v případě staroměstské Madony vymodelovalo několik dalších historickıch předmětů ze sbírek Národního muzea v Praze a Muzea hlavního města Prahy. Pro tyto účely vyvinulo interaktivní vizualizační software, kterı je snadno využitelnı na celé škále zobrazovacích zařízení: od dotykovıch obrazovek přes mobilní telefony návštěvníků až po velké stěny z LCD panelů. Každá instalace 3D modelu je připojena k internetu, což umožňuje její snadnou správu a aktualizaci na dálku.

„Předností je možnost seznámit se s předmětem dokonale na dálku. Neméně zajímavé je i propojení reálně vystaveného předmětu v expozici s jeho 3D modelem, na němž lze studovat i skryté či hůře viditelné části sbírkového předmětu. Naším cílem je vytvořit větší množství 3D modelů vhodnıch sbírkovıch předmětů a zároveň povzbudit kolegy z dalších muzeí, aby tuto metodu také používali pro prezentaci svıch sbírkovıch fondů,“ vysvětluje Tomáš Dvořák z Muzea hlavního města Prahy. 

Madona ve 3D je k vidění ZDE.