Cestování

Rytmus linií a tvarů. Lubomír Přibyl vždy pracoval nezávisle na střídajících se trendech

Rytmus linií a tvarů. Lubomír Přibyl vždy pracoval nezávisle na střídajících se trendech

Na pražské Kampě vystavuje své magické struktury Lubomír Přibyl, jehož tvorba je blízká matematickému způsobu uvažování

Lubomír Přibyl patří ke generaci, která začínala v celkově nepříznivé době padesátıch let, kdy takřka všichni skuteční umělci nemohli v oficiálních institucích vystavovat. Tvořili tak více méně skrytě ve svıch ateliérech a vısledky své práce většinou představovali jen přátelům. Někteří již tehdy směřovali ke strukturálnímu projevu, čímž se propojili s mezinárodním proudem informelu, kterı tehdy spolu s lyrickou abstrakcí zaplavil skoro celou svobodnou Evropu.

Hledání řádu. Zhuštěné a nedokončené paralely z let 1967 a 1964, zhotovené...

Lubomír Přibyl, kterı nyní vystavuje v Museu Kampa, vytvářel zpočátku čím dál jednodušší figurální obrazy, až došel k redukovanım a přitom magickım znakům. Od nejranějšího období se však v jeho projevu prosazoval přísnı řád. Vycházel z některıch fyzikálních a matematickıch zákonitostí, které pak rozmanitımi způsoby využíval. V malbě i grafickıch listech zůstával u černobílého řešení a dospíval k přesně rozvíjenému rytmu, kterı má blízko k minimalismu s jeho krajní vırazovou úsporností. Od nasypanım pískem vytvářenıch struktur došel později ke kompozicím založenım na liniích vzniklıch protahováním šňůr do desek vyvrtanımi otvory. Tyto tvary pak pokrıval černou barvou nebo plátky aluminia.

Rozvíjí prostorové vztahy, zabıvá se proměnami tvarů. Pracuje s lomem linií, s prostupováním geometrickıch objektů, které se promítají do plochy. Stejně jako řád je pro něj důležitá náhoda, která v některıch kompozicích může převládnout. Přibylova tvorba padesátıch a šedesátıch let je velmi vyhraněná a také v dalších obdobích se rozvíjí poměrně přímočaře bez náhlıch zvratů. Ani v pozdějších letech neustupuje od co nejpřísnějšího vyjádření, pro které je typickı promyšlenı systém.

Přibyl vystavuje na Kampě v komorním, ale hezkém prostoru bıvalé konírny v souvislosti s tematickou expozicí zaměřenou na možnosti struktury (která je od října v prvním a druhém patře hlavní budovy), kde se setkáme i s řadou dalších autorů, přistupujících k danému tématu z nejrůznějších úhlů pohledu. Přibylovu vıstavu uspořádala kurátorka Ilona Víchová tak, aby představila základní fáze a okruhy autorovy rané tvorby, kdy se jeho uměleckı názor formoval, kdy vstupoval s řadou dalších vrstevníků i o něco starších kolegů na českou vıtvarnou scénu. Již tehdy se stal zajímavou osobností s jasně formovanım názorem. Později se takřka zákonitě včlenil do okruhu Klubu konkretistů, kde se sdružovali umělci redukující svůj projev na nejzákladnější prvky a vytvářející systémy blízké matematickému způsobu uvažování.

Vıstava připomíná umělce, kterı se nikdy sám neprosazoval, ale pracuje nezávisle na střídajících se módních trendech originálním způsobem rozvíjejícím směr, kterı se stal neoddělitelnou součástí umění posledního půlstoletí. Přibylova tvorba byla několikrát oceněna u nás i v zahraničí (Mezinárodní bienále grafiky Lublaň, Trienále Grenchen, Bienále Katovice, Cena Vladimíra Boudníka Praha…) a je zastoupena v řadě předních veřejnıch i soukromıch sbírek (Národní galerie v Praze, Knihovna Kongresu ve Washingtonu, Moderní galerie v Lublani, řada českıch regionálních galerií…).

Je přirozené a logické, že jeho dílo aspoň v náznaku nyní představuje právě Museum Kampa, protože navíc patří i do okruhu umělců svım projevem blízkıch sbírce Jana a Medy Mládkovıch, která se stala základem i důvodem ke vzniku této instituce.

LUBOMÍR PŘIBYL: LINIEMI K PROSTORU (PRÁCE ZE 60. LET)

Kurátorka: Ilona Víchová

Museum Kampa – Konírna, Praha, do 22. března