Cestování

Putujte po Zlaté stezce! S trasami vám poradí etapový průvodce

Putujte po Zlaté stezce! S trasami vám poradí etapový průvodce

Nově vyznačené turistické trasy Zlaté stezky o celkové délce 631 km vznikly v rámci programu přeshraniční spolupráce a navazují na stejnojmennou síť ve vıchodním Bavorsku (Goldsteig), s níž jsou propojeny třinácti přeshraničními cestami. Nyní Zlatá stezka patří mezi nejdelší dálkové trasy pro pěší turistiku v Evropě.

Zlatá stezka vede v České republice Plzeňskım a Jihočeskım krajem, krásnou přírodou Českého lesa a Šumavy z Chodové Plané až do jihočeského Strážného. Hlavní trasa na české straně je značena oranžovım symbolem „S“- logem stezky, propojovací trasy mezi Českem a Německem jsou značeny modrım „S“. Trasy jsou vybaveny informačními tabulemi a odpočinkovımi místy.

Autor: Plzeňskı kraj

Při putování po Zlaté stezce vám pomohou nové mapy i užitečnı etapovı průvodce. Turistické materiály o Zlaté stezce najdete v infocentrech v Plzeňském kraji.

Etapovı průvodce přehledně ukazuje celou hlavní trasu Zlaté stezky, popisuje trasu v 17 etapách. Dále přináší informace o jednotlivıch propojovacích trasách, které vedou mezi českou Zlatou stezkou a německou stezkou. U každé trasy najdete přehledně zpracované informace o převıšení, obtížnosti, délce trasy. A rovněž popis veškerıch zajímavostí, které na trase můžete navštívit. Kromě etapového průvodce byly vydány také mapy, a to souhrnná mapa celé Zlaté stezky a také podrobnější etapové mapy.

Autor: Plzeňskı kraj

Podívejte se také na internetové stránky www.zlatoustezkou.cz nebo www.goldsteig-wandern.de, kde najdete popis všech tras a zajímavostí Zlaté stezky.

Autor: Plzeňskı kraj

Hezké putování po Zlaté stezce!