Cestování

Příští děkankou FAMU se stane Andrea Slováková, porazila tři muže

Příští děkankou FAMU se stane Andrea Slováková, porazila tři muže

Slováková vystudovala mimo jiné filmovou vědu a žurnalistiku, působila dosud například jako ředitelka Nakladatelství AMU, hodnotitelka kulturních grantů Magistrátu hl. m. Prahy nebo členka odborné komise slovenského Audiovizuálneho fondu.

Ve své koncepci rozvoje FAMU v letech 2020–2024 uvedla, že ji chce budovat na pěti strategickıch pilířích. Patří k nim „otevřenost školy vůči zahraničnímu i domácímu kulturnímu prostředí, praxi a poznání, podpora různorodosti audiovizuální tvorby s ohledem na proměňující se postupy a technologie vıroby a distribuce, zlepšování pracovních podmínek, vıuka s důrazem na praktické dovednosti, profesní excelenci a prohlubování poznání a kritického myšlení a motivace k propojení a komunikaci kateder“.

Nová děkanka, jejíž volbu musí schválit ještě rektor AMU,  absolvovala na FAMU studium dokumentární tvorby, účastnila se zahraničních festivalů a podílela se na několika pořadech pro ČT. Napsala knihu Co je nového ve filmové vědě, publikuje v odbornıch periodikách jako Kino Ikon, Cinepur, Kinečko nebo Dok.revue.