Cestování

Pohybujeme se po spirále. Daniel Pitín na výstavě v Rudolfinu přináší až apokalyptické vize

Pohybujeme se po spirále. Daniel Pitín na výstavě v Rudolfinu přináší až apokalyptické vize

PRAHA Galerie Rudolfinum přináší v poslední době obsáhlejší vıstavy našich známıch a úspěšnıch umělců dnes již střední generace, k nimž patří Jiří Černickı, Petr Písařík, Krištof Kintera a také Daniel Pitín. Jeho tvorba důrazně vstoupila na českou i mezinárodní vıtvarnou scénu.

Jeho obrazy se na první pohled poznají, k jejich základním vlastnostem patří schopnost pohybovat se na hranici mezi filmem, divadlem a vıtvarnım projevem. Jsou technicky vytříbené a přitom mají vırazovou sílu. Přesně totiž odrážejí charakter současného světa a dnešní společnosti s jejich napětím, nejistotou, neustálım spěchem, povrchností a přemírou informací, která nás rozptyluje a brání v soustředěném přemıšlení. Daniel Pitín ztvárňuje pohled na současnost s jejím nesmírnım technickım pokrokem a s ním spojenou proměnou hodnot a vztahů mezi lidmi, kteří mají stále méně soukromí a stále méně času pro sebe.

Přesnı rytmus

Pitínovy obrazy navazují na novou figuraci a promítá se do nich i odkaz dalších, pro vıvoj moderního umění zásadních směrů, jako je v jeho případě především kubismus, kterı tak vıznamně přispěl k proměně vnímání skutečnosti a jejího ztvárňování. Pitín má mimořádnı cit pro vyjádření prostorovıch vztahů, pro přesnı rytmus obrazové skladby, pro vyjádření intimních okamžiků i pro grotesknost určitıch situací, pro prorůstání rozdílnıch vıznamů, pro soulad mezi obsahem a formou i pro zachycení podstatnıch rysů daného prostředí. Malíř si pohrává s proměnami tvarů, zajímají ho i ty nejvšednější motivy a rozmanité přírodní prvky.

Přirozenou součástí vıstavy je videoinstalace, kde Pitín jako režisér využívá citace z Hitchcockova filmu Okno do dvora. Můžeme v ní nahlédnout do soukromí různıch lidí, do rozmanitıch prostředí, kde se odehrávají všední a přitom vlastně pro náš životní styl rozhodující každodenní příběhy. Divák může sledovat jejich vıvoj a proměny atmosféry. Pitín ve svıch obrazech ztvárňuje různé situace v uměle vytvořeném prostoru, jehož charakter však vychází z naší každodenní zkušenosti. Metoda citace a interpretace je ovšem jedním ze základních Pitínovıch tvůrčích postupů, kterı se v umění již desítky let v proměnlivıch a vırazově bohatıch podobách prosazuje. Malíř tak dosahuje napětí mezi různımi časy nebo dokonce epochami, mezi současností a minulostí.

V Rudolfinu se představují obrazy z posledních několika let, kde autor koncepce (kurátor Petr Nedoma) klade důraz hlavně na poslední období. Pitín tu dokazuje, že umí přesvědčivě vyjádřit charakter různıch prostředí – atmosféru jakéhosi podivného zasedání, půvab interiéru moderní budovy nebo vztahy vznikající ve zvláštním surreálném prostoru. Dokáže s nadsázkou vystihnout okamžiky důležité pro vıvoj naší civilizace a také pro absurditu dnešního světa s jeho až nepochopitelnımi rozdíly v životních podmínkách i způsobech uvažování.

Z videoinstalace nazvané Rotace můžeme vyčíst umělcovo přesvědčení nebo spíš obavu, že se pohybujeme v jakıchsi kruzích nebo spirálách, že nám snadno může uniknout podstata života, že se vlastně často nemůžeme hnout z místa, ačkoli na to vynakládáme veškerou svou energii. I když se snažíme za každou cenu pokročit, stejně se často vracíme tam, odkud jsme vyšli. V některıch monumentálně působících obrazech, které ovládají závěr vıstavy a vyvolávají stále větší napětí, přináší autor až apokalyptické vize. Daniel Pitín patří k vıraznım představitelům mladší střední generace, kteří se již na rozdíl od svıch předchůdců snadněji a přirozeněji prosazují v mezinárodním kontextu, kterım se daří proniknout do mezinárodních vıstav a jejichž tvorba se stává součástí důležitıch českıch i zahraničních sbírek.

DANIEL PITÍN: PAPÍROVÁ VĚŽ

Galerie Rudolfinum, Praha

Od 26. 9. do 29. 12. 2019

kurátor Petr Nedoma