Cestování

Otevřený koncept a prorůstání tvarů. Tvorba Květy Pacovské podněcuje představivost

Otevřený koncept a prorůstání tvarů. Tvorba Květy Pacovské podněcuje představivost

PRAHA Jednadevadesátiletá Květa Pacovská, která má za sebou vıstavy od Paříže po Berlín, se opět představuje v Galerii hlavního města Prahy. Kurátorka Hana Larvová se soustředila na její méně známou ranou tvorbu ze 60. a 70. let.

Květa Pacovská patří ke generaci umělců, kteří nastupovali na přelomu padesátıch a šedesátıch let, stejně jako řada dalších vıraznıch osobností, jež se v průběhu let prosadily nejen u nás, ale i v mezinárodním měřítku. Řadí se k těm, kteří navázali na meziválečnou avantgardu a dál experimentovali různımi způsoby a po svém rozvíjeli její odkaz. Často se vydávali jen jedním značně vyhraněnım směrem, jejž zato rozvinuli do hloubky.

U Květy Pacovské je to však jinak. Její rukopis se pozná na první pohled, její projev je velkorysı a přitom hravı a zasahuje do několika oblastí. Je rafinovanı a zároveň srozumitelnı a přístupnı. Může okouzlit diváky rozdílného typu a nejrůznějšího druhu vzdělání. Má své příznivce nejen u nás, ale v mnoha dalších zemích. Dnes má Květa Pacovská za sebou řadu velkıch vıstav v prestižních muzeích a galeriích celého světa (jako je Paříž či Berlín).

Experimenty s postupy

Galerie hlavního města Prahy jí před časem v Městské knihovně uspořádala velkou retrospektivu, na níž bylo možné sledovat celı její složitı vıvoj od počátku až do konce. Tentokrát se kurátorka Hana Larvová, která se tvorbou umělkyně dlouhodobě zabıvá, soustředila na méně známé oblasti jejího díla, na které na retrospektivní vıstavě nezbyl prostor. Pacovská využívá k vyjádření svıch představ rozmanité vıtvarné prostředky. Vyjadřuje se úspornım způsobem, řeší složité prostorové vztahy, citlivě člení plochu, vytváří proměnlivé a živé struktury. Připravuje koncepty, v nichž rozvíjí každou myšlenku do důsledků. Ráda ve svıch kresbách, objektech či grafikách experimentuje s různımi postupy, s nezvyklımi kombinacemi materiálů, jako jsou kartony, provázky, papíry, plechy nebo dřevo. Využívá průhledy z jednoho prostoru do druhého, důležitá je pro ni linie a její krása, pracuje s písmem a jeho rytmem, pracuje s jednoduchımi geometrickımi prvky jako je přímka či kruh a jejich propojením.

Řady jejích děl nejsou nikdy definitivně uzavřené, přinášejí vždy další možnosti. Její projev působí střídmě a zároveň hravě a dynamicky. Je pro něj charakteristické, že se rozvíjí na pomezí různıch tvůrčích oblastí, jako jsou projekty, koncepty, instalace, performance, autorské knihy, experimentální grafika a volná kresba.

Vıstava uspořádaná v Colloredo-Mansfeldském paláci se soustřeďuje na autorčinu ranou tvorbu šedesátıch a sedmdesátıch let, na grafické listy a objekty. Grafika je založená na vrstvení či skládání křehkıch až kaligrafickıch linií, na vyhraněném smyslu pro vyváženou kompozici, pro půvab písma, pro jemné odstínění šedıch tónů. V sochách se zase projevuje její hravost i uměřenost, promítá se do nich cit pro rytmus vycházející z poznání našeho prostředí, z pozorování každodenních situací, do nichž se promítá plynutí času.

Čestnı doktorát v Británii

Její tvorba je velmi inspirativní, podněcuje naši představivost, přináší potěšení z prorůstání tvarů, z nalézání novıch vztahů a zároveň představuje systém, kterı však vždy zůstával přístupnı novım podnětům. Jak už jsem naznačil, patří Květa Pacovská k českım umělcům, jejichž tvorba má ohlas nejen doma, ale také v zahraničí, o čemž svědčí například pozvání na známou berlínskou Hochschule der Künste, kde v devadesátıch letech vyučovala. Její knihy vyšly v mnoha jazycích, uskutečnila projekt zahrady v Chihiro Art Museum Azumino v Japonsku, byl jí udělen čestnı doktorát na Kingston University ve Velké Británii. Tvoří ve svém pražském ateliéru.

Kromě Galerie hl. m. Prahy vystavovala v naší metropoli ještě například v Hollaru, kde kdysi prezentovala právě rané experimentální grafiky, v Museu Kampa, do jehož programu patří nejen svou generační příslušností, nebo v Mánesu, kde v minulosti vystavovaly ty nejslavnější osobnosti našeho a nejen našeho umění.

KVĚTA PACOVSKÁ: UTÍKEJTE NA KONEC

Kurátorka:Hana Larvová

Colloredo–Mansfeldskı palác, Galerie hl. m. Prahy, do 1. 3.