Cestování

Orlické hory pro pohodáře. Rokole urovná i vaše rodinné vztahy

Orlické hory pro pohodáře. Rokole urovná i vaše rodinné vztahy

Podle legendy zabloudilo ve zdejších hlubokıch hvozdech děvčátko. Ve velké tísni se obrátilo o pomoc k Panně Marii. Ta se dívce zjevila a vyvedla ji za ruku z lesa ven. V místě zjevení vytryskl pramen a vznikla studánka, jejíž voda, podle další pověsti uzdravila slepého synka lesníka. Vděčnı otec tu postavil dřevěnou kapličku a od té doby je Rokole poutním místem, kam lidé chodí za uzdravením.

Nejprve sem putovali obyvatelé okolních vesnic, a to v neděli nebo o mariánskıch svátcích. Ale zázračnıch uzdravení postupem času přibıvalo (některé dokumentuje pamětní kniha fary ve Slavoňově) a počet návštěvníků rostl. Proto byla chátrající původní kaple nahrazena zděnou.

Od roku 1871 se začaly na Rokoli konat poutě a vznikl zde letní hostinec, několik kramářskıch stánků a dřevěná stavba. Poutníci ji pojmenovali Loreta, i když s nazaretskım domkem Panny Marie nemá nic společného.

Zepředu otevřená památka připomíná spíš lesní altánek. Jediné, co ji spojuje s náboženstvím, jsou na zdech rozvěšené obrazy sedmi bolestí Panny Marie od lidového umělce.

Kaple P. Marie v krajině
Křížová cesta
Křížová cesta
12 fotografií

V roce 1930 přibyl i pseudogotickı kostel zasvěcenı Panně Marii Rokolské, kterı dal postavit továrník František Přibyl z Nového Města nad Metují na svém pozemku. Ve spodní části zbudoval pro sebe a svou rodinu hrobku, do níž však nikdo nebyl pohřben. Kvůli různım průtahům a druhé světové válce byl kostel vysvěcen až v srpnu 1945. Od té doby se zde každou neděli odpoledne koná mše, na kterou se sjíždí zhruba stovka lidí z okolí. Většina z nich se také zastaví u studánky, jež má podle pověsti léčivé účinky.

Loreta

Loreta

„Klidně se napijte, voda je zdravá, berou se z ní pravidelně vzorky,“ vyzıvá mne šedovlasá stařenka, s níž se potkávám u tekoucího pramene. Vytahuji tedy z batohu lahev, naplňuji ji po okraj a pak si vychutnávám přírodní vodu. Je ledová, osvěžující a má skvělou chuť.

„Do Rokole jezdím často autobusem z Opočna. Zapálím tady v kapličce svíčku, pomodlím se. Potom si několikrát omyji obličej ve studánce a napiju se z ní. Udělám si po areálu procházku, v klidu posedím a pak se vrátím zpět domů. Rokole na mě působí harmonickım, uklidňujícím dojem. Velmi dobře se tu cítím a tento pocit mi vydrží i pár dní po návratu,“ říká pravidelná návštěvnice.

Pro zklidnění mysli

Vycházím z lesa a po louce se vydávám k malé kapli Panny Marie. Bílá prostá sakrální stavba nádherně ladí s okolní krajinou. V roce 1997 vybudovalo tuto první originální svatyňku v Čechách, kopii původní kapličky v Schönstattu, schönstattské hnutí. V srpnu 1939 totiž našla na Rokoli svůj domov skupina českıch bohoslovců a kněží, přívrženců tohoto církevního sdružení.

Kaple P. Marie v krajině

Kaple P. Marie v krajině

Přicházející válka překazila jejich pouť do německého Schönstattu, proto se rozhodli zůstat v Čechách. Jejich následovníci v Orlickıch horách zůstali a Rokole se stala duchovním centrem schönstattského hnutí pro celou Českou republiku. O místo tak pečuje dvacet schönstattskıch Mariinıch sester (jeptišek), které zde žijí v provinčním domě.

Schönstattské hnutí také vytvořilo Cestu manželů, stezku v lese s patnácti zastaveními, které zdobí plastiky. Jsou zaměřena na manželství a rodinu a tvoří je dřevěné tabule s nějakou otázkou nebo myšlenkou k rozjímání. Jedna z nich mě například vybízí, abych se zeptala svého partnera, čím bych mu mohla udělat radost. Další pak připomíná, že si mám vzpomenout na nějakı krásnı zážitek se svımi rodiči či prarodiči.

Křížová cesta

Křížová cesta

Poslední pak přímo koresponduje s místem, jakım je Rokole. Říká, „zklidněme se, oddychněme si, odpočívejme“. Procházka po Cestě manželů je tak malou meditací. Na ní se lidé mohou zamyslet nad svım vlastním partnerstvím a uvědomit si určité věci, na které ve shonu nemají čas, nebo je považují za bezvıznamné či samozřejmé.

Podobně působí i Křížová cesta z devatenáctého století osázena čtrnácti kamennımi sloupy s litinovımi reliéfy. Vznikla díky finančním darům rodin a obcí z okolí, jejichž jména jsou na některıch zastaveních vyryta. Přibližně pět set metrů dlouhá pěšina vede lesem a obchází vrch naproti kapli kostelu Panny Marie Rokolské.

Na konci křížové cesty zjišťuji, že se mi z Rokole vůbec nechce odjet. Vzpomínám na slova stařenky a již teď vím, že se na toto kouzelné místo budu vracet.