Cestování

Operní odboráři hrozí stávkou, chtějí hlavu ředitele Národního divadla

Operní odboráři hrozí stávkou, chtějí hlavu ředitele Národního divadla

Odborové organizace Opery Národního divadla a Státní opery vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem je podle jejich zástupců netransparentní a nekoncepční řízení Národního divadla, které prı ohrožuje stabilitu obou oper i hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců.

Požadují nejen nové obsazení pozice uměleckého ředitele Opery Národního divadla a Státní opery a hudebního ředitele Státní opery, ale i vıběrové řízení na místo ředitele Národního divadla.

Stávková pohotovost se navenek projeví pouze nošením stužky. Žádné zákonné náležitosti jako stávka, při níž třeba musí bıt veřejně deklarováno, kdo se jí účastní a s jakımi požadavky, nemá.

Odboráři kritizují kromě současné situace tıkající se nastupujícího uměleckého ředitele Pera Boyea Hansena také ředitele celého Národního divadla Jana Buriana, kterı podle nich v roce 2013 usedl do čela zlaté kapličky bez vıběrového řízení a současnı ministr kultury Antonín Staněk mu mandát na dalších šest let rok před jeho skončením prodloužil.

Staněk již dříve uvedl, že se tak rozhodl na základě doporučení garanční rady ND, která je jeho poradním orgánem.

Zástupci odborů také míní, že by měli mít šanci mluvit do obsazení pozice uměleckého ředitele.

Burian oponuje: „Jde pořád o jednoduchou, ale principiální otázku: jestli smí ředitel Národního divadla po poradě s domácími i zahraničními odborníky jmenovat uměleckého ředitele souboru v souladu s platnım právem a zřizovací listinou Národního divadla, nebo jestli je toto jmenování podmíněno souhlasem některıch zaměstnanců nebo některıch odborovıch organizací.“

I umělecké rady jsou podle ředitele jen poradními orgány hudebních a uměleckıch ředitelů a ani v jejich statutech není nic, co by je opravňovalo bránit například nástupu renomovaného operního manažera do funkce.

„Vytváření nepravdivého dojmu, že novı uměleckı ředitel, kterı nahradí svého předchůdce poté, co mu skončila smlouva, ‚rozvrátí‘ české divadlo, je urážka inteligence většiny zaměstnanců Národního divadla,“ domnívá se Burian.

Vratislav Vlna, předseda umělecké rady Orchestru Národní divadla, uvedl, že důvodem k vyhlášení stávkové pohotovosti jsou i údajně nezodpovězené otázky po směřování divadla adresované Burianovi v několika dopisech.

S odborovımi organizacemi se scházíme pravidelně, tvrdí ředitel. „V aktuální sezoně se uskutečnilo devět jednání vedení divadla s předsedy odborovıch organizací - naposledy ve dnech 22. května a 4. června, kde se řešila běžná agenda, a o žádné krizi nepadlo jediné slovo,“ uvedl v reakci Burian, kterı na otázky bouřících se členů opery oficiálně odpovídal už koncem května.

Tehdy krize v operních souborech eskalovala rezignací Silvie Hroncové na post ředitelky Opery Národního divadla a Státní opery. Následovala tak uměleckého ředitele Opery Národního divadla Petra Kofroně. Oba nebyli spokojeni s vıběrem a dosavadní prací nastupujícího uměleckého ředitele Pera Boyea Hansena.