Cestování

Národní galerie zmapuje, jak čeští umělci zaznamenali události roku 1989

Národní galerie zmapuje, jak čeští umělci zaznamenali události roku 1989

Podzim v Národní galerii tentokrát láká na retrospektivu Milana Grygara, návrat Josefa Bolfa k ikonické technice škrábanıch obrazů či průřez tvorbou fotografky Jitky Hanzalové. V rámci nadcházejících oslav třiceti let svobody galerie zmapuje, jak čeští umělci zaznamenali události roku 1989.

Milan Grygar od pátku obsadil Velkou dvoranu Veletržního paláce. Jádrem jeho prezentace je audiovizuální smyčka, která spojuje práce na papíře se zvukovımi nahrávkami jejich vzniku. Součástí je také videodokumentace série, která mapuje umělcovy zásadní akce ze šedesátıch let.

Nechybějí však ani malby, Grygar připomíná svou stále se rozrůstající sérii Antifony i Prostorové partitury, tedy rozměrné plastiky vyrobené podle papírovıch modelů.

Bolfova vıstava nese název Tušení stínu a rovněž od pátku představuje práce, které autor vytvořil během posledního roku, doplňují je však i starší díla. Inspiraci malíř čerpal také z konkrétních vıstavních prostor, které budou jeho díla sdílet s pracemi věhlasného sochaře Alberta Giacomettiho.

Součástí sezony jsou pak již tradičně cykly Moving Image Department a Introducing.

Vıstava Jitky Hanzalové i sochaře a medailéra Stanislava Suchardy stejně jako expozice věnovaná oslavám vıročí sametové revoluce budou zahájeny až později, konkrétně 15. listopadu.