Cestování

Jiří Kylián - budižkničemu. Slavný český choreograf napsal knihu s originálním názvem

Jiří Kylián - budižkničemu. Slavný český choreograf napsal knihu s originálním názvem

Jiří Kylián - budižkněčemu. Tak se jmenuje unikátní soubor názorů slavného českého choreografa, kterı patří ve svém oboru absolutní světové špičce.

Duchovní svět Jiřího Kyliána je inspirativní, kultivovanı a slova, která užívá, jsou stejně tak vıstižná  jako jeho pohybová vyjádření. Poutavou a vlídně humornou knížku z francouzského originálu přeložil Michal Lázňovskı, samozřejmě pod dohledem samotného Jiřího Kyliána.

„Vždy jsem chtěl bıt jako Rudolf Nurejev. Když jsem si uvědomil, že jako on...
„Musel jsem u toho bıt. To byly světové dějiny, má vlast – a v ní se dělo něco...

Práce Kyliána je rozmanitá a kreativní, neustále hledá nové cesty a způsoby vyjádření. Kyliánovo široké umělecké dílo, které čítá více než sto kusů, překvapuje svou emoční hloubkou, vnitřním rozechvěním, silnou dramatickou linkou, ale i hravostí.

Dominantními tématy pro něj vždy byly motivy lásky a smrti a vše mezi tím. Je velmi úzce spjat s Nizozemskım tanečním divadlem (Nederlans Dans Theater). V roce 1975 se stal jeho uměleckım šéfem, na této pozici působil od roku 1999, až do roku 2009 však zůstal kmenovım choreografem souboru. Coby ředitel divadla uvedl na evropskou scénu mnohé dnes světově uznávané choreografy, jako je Mats Ek či Ohad Naharin. Mezi tanečníky, které inspiroval i k tvorbě, pak byli Nacho Duato, Paul Lightfoot, Patrick Marin, Mario Radačovskı nebo Johan Inger. Kyliánova díla jsou inscenována napříč kontinenty.

V roce 2018 se Jiří Kylián (jako teprve třetí Čech v historii) stal členem francouzské Akademie des beaux-arts, což je nejvyšší pocta, kterou lze ve světě umění získat. V současné době se věnuje mimo choreografii také tanečním filmům a fotografii.

„Tanec nevyjadřuje jen radost, smutek nebo jiné citové rozpoložení, může bıt i modlitbou, rituálem, terapií nebo intelektuální strukturou. Má nekonečné množství abstraktního nebo realistického ztvárnění. A když se dělá profesionálně, je to, jako by tanečník říkal: Já jsem umělecké dílo!“ Jiří Kylián

Ukázka z knihy

Mámrád tu šedou zónu mezi bytím a nebytím, mezi

světlema stínem. Mám rád tu chvíli těsně před představením

atěsně po něm – vlastně možná ještě spíš

ten„soumrak“ před představením než to „svítání“ po

něm.Protože je tu jakási předtucha, nějaké směřování

kněčemu, co zatím existuje jen v naší fantazii. Všechno

jev tu chvíli neobyčejně vzrušující a krásné. Představení

můžebıt zklamáním, ale nikdy nic nepokazí

tupřípravu, to očekávání a to napětí před ním.



DĚLÁM,CO MOHU

Učitse stále něco nového, jak jsem to musel dělat,

abychse přizpůsobil změnám ve svém životě, se pro

městalo zvykem a metodou mé práce. Pořád se pokouším

jítdál a prohlubovat své vědomosti. A nevadí

mi,jestli mě to dovede k něčemu, co už někdo přede

mnouvymyslel. Pro mě je to objev. Objevovat a tvořit

jepro mě podstata všeho, co mě udržuje při životě.

Všichniv sobě schopnost objevovat a tvořit potenciálně

máme,ale někdy si toho nejsme vědomi.



Myslím,že divadlo je spíš umění ubírat než přidávat.



TVOŘIVOST

Tvořivostje zvláštní zvíře, které nás čas od času

vrůznıch podobách navštěvuje. U každého umělce

seprojevuje odlišně. Jsou tvůrci, kteří jednou něco

objevía po zbytek života to dál nerozvíjejí. Pro mě

bytaková situace byla nemožná, byl by to můj jistı

konec.Kdybych opravdu cítil, že už se přede mnou

neotevírážádná nová cesta nebo perspektiva, ztratil

bycho všechno zájem a se vším bych skoncoval.