Cestování

Jablonecké lázně se mohou zřítit, město do nich zakázalo vstup

Jablonecké lázně se mohou zřítit, město do nich zakázalo vstup

Sto jedenáct let stará budova postavená ve stylu geometrické secese má narušenou statiku a hrozí, že se její část může zřítit.

„Všechny posudky odborníků na statiku se shodly v jednom: budovu je nutné uzavřít pro veřejnost. Používání bazénové haly a dalších místností ve stávajícím stavu je zdraví a životu nebezpečné a my musíme mít na paměti hlavně zdraví a bezpečnost obyvatel i návštěvníků města,“ uvedl náměstek jabloneckého primátora Milan Kouřil.

Lázně se měly osmého února stát jednou ze zastávek doprovodného kulturního programu lyžařského závodu Jizerská padesátka.

„Program a zapojení jabloneckıch firem do představování města turistům je jistě chvályhodnı počin, s nímž se rozhodně dá jen souhlasit. Bohužel jsme kvůli bezpečnosti nemohli vydat souhlas k zastávce v městskıch lázních,“ upozornil Kouřil.

Městské lázně jsou bolavım místem Jablonce, kterı se už léta nedaří řešit. V památkově chráněném domě se sice občas uskuteční nějaká kulturně-společenská akce, avšak neměla by. Podle stavebního zákona se tam nesmí provozovat nic jiného než to, pro co byla budova zkolaudována, a to je lázeňská činnost.

Od roku 2015 si město každı rok nechalo zpracovat odbornou zprávu. Například statické posouzení technického objektu a určenıch konstrukcí, dále pak stavebně technickı průzkum konstrukce klenby či statické posouzení podhledu nad bazénovou halou. Naposledy loni pak doplňující stavebně technickı průzkum konstrukce klenby podhledu nad bazénovou halou.

„Pochopitelně nám stav objektu není lhostejnı, proto hledáme možnosti k jeho využití a zdroj financí k rekonstrukci,“ dodal Kouřil.