Cestování

DIVADELNÍ OKÉNKO: Husitská trilogie. Divadelní Archeologie podle Aloise Jiráska

DIVADELNÍ OKÉNKO: Husitská trilogie. Divadelní Archeologie podle Aloise Jiráska

Jevištní koláž z her Jan Hus, Jan Žižka a Jan Roháč jako obraz cesty od ideálu k politice a od politiky k terorismu. Od národního uvědomění k bratrovražedné občanské válce. Od teologickıch rozprav k apokalyptickım vizím. Svou rezonancí nebıvalı příběh husitského hnutí byl celıch šest století opakovaně zkreslován, každá generace a politická garnitura si přetvářela mıtus podle svıch potřeb.

Divadelní komprimát velkolepé Husitské trilogie Aloise Jiráska se odehrává ve třech archeologickıch stanech, chorály se prolínají s elektronickou hudbou, vıznamná kapitola českıch dějin je popkulturně oprášená.