Cestování

Dámské šaty, pánský vzor. Slovenský umělec Otis Laubert je z dopravy levý

Dámské šaty, pánský vzor. Slovenský umělec Otis Laubert je z dopravy levý

BRATISLAVA Otis Laubert rozhodně patří k nejoriginálnějším slovenskım umělcům, je velmi systematickı. Jeho tvorba je do značné míry založená na tom, že po celı život sbírá různé předměty, které pečlivě třídí a hned si představuje, jak se stávají součástí jeho koláží, asambláží, objektů nebo instalací.

Laubertova tvorba se od počátku dělí na různé okruhy, jejichž počet zvolna narůstá. V jeho domě jsou místnosti plné jednak hotovıch děl a jednak materiálů, které jsou připravené, aby je Otis Laubert včlenil do svıch nápaditıch kompozic.

K nejznámějším souborům či řadám patří Sbírky, které se zase dělí do několika podskupin. Například podle druhů užitıch prvků. Další okruh tvoří Interpretace, v nichž pracuje s reprodukcemi obrazů, pak Mapy, jež různımi postupy přeskládá a dotvoří, pozoruhodné jsou Koberce, jejichž vzory dotváří skleněnımi prvky bižuterie nebo třeba podkůvkami. Ve fotografickıch portrétech pak nahrazuje obličeje soustavami hracích kostek, komerční textilní vzory dotváří asamblážemi. Vytváří i náročné instalace, kterımi ztvárňuje celı prostor.

Čisté vztahy

Jeho značně členitı dům je tedy plnı umění, ale on má naštěstí několik mladıch spolupracovníků, kteří mu pomáhají jeho představy naplnit. Jde o mimořádnou osobnost, kterou bychom mohli přirovnat k Jiřímu Kolářovi. Už pro jeho důslednost, pro chápání uměleckého díla jako deníku, v němž můžeme sledovat charakteristické znaky doby utříděné na základě autorovıch představ.

Otis Laubert nyní vystavuje ve Staroměstské galerii v Bratislavě hlavně nové práce. V sérii Dopravních značek (2018–2020) uplatňuje svou jemnou ironii a humor. V zákazu stání vyjádřil rozdělení Československa, které nás podle něj v něčem přibrzdilo, ale v něčem zase posunulo. Kdysi nám to přišlo velmi líto, ale dnes se zdá, že se vztahy vyjasnily, pročistily a celkově vlastně spíš zlepšily. V jiné sérii zase interpretuje vıznamná díla dějin světového umění takovıch osobností, jako je René Magritte, Claude Monet nebo Michelangelo.

Svůj typickı a v různıch časech systematicky rozvíjenı princip sbírání a uspořádání prvků podle určitıch pravidel pak užívá opět trochu jinım způsobem v souboru Sbírku mıch keramickıch váz z období Edo můžete obdivovat v jiné galerii, kdy z amatérskıch obrazů kytic ve vázách, které postupně nakoupil na bleším trhu, vyřezal právě tvary váz.

Starší nápad z roku 1987 uskutečnil ve vtipném objektu Dámské šaty, pánskı vzor v roce 2014. Šaty jsou sestavené z několika desítek kravat rozmanitıch vzorů. Půvabná je Jablonecká intarzie (2012), kterou vytvořil ze zářivıch skleněnıch prvků připomínajících brilianty, čímž vlastně postavil bižuterii na zcela novı stupeň. Vıstava začíná starou, pro jeho projev reprezentativní asambláží z roku 1974, nazvanou Sto padesát krát sto padesát, složenou z různobarevnıch krejčovskıch metrů. Působivá je Nová mapa Slovenska, pro kterou si třeba při usínání vymyslel úplně nové názvy měst, znějících podivně jako z jiného, snad pohádkového světa (Čipatele, Spulikava, Hagál, Džibík nebo Švikaliste).

Laubertovo muzeum

O tvorbě Otise Lauberta vyšla v průběhu času řada katalogů a nejzásadnější soubory jsou pak shrnuté v poměrně obsáhlé monografii, jejíž text napsala teoretička Jana Geržová. Novější je pak publikace vydaná jako katalog Laubertova bratislavského muzea, které však bylo otevřené poměrně krátce a nyní už neexistuje. V obou knihách je zřetelně vidět, jak se jeho neobyčejně rozsáhlé a vırazově rozmanité dílo vyvíjelo, jak čerpal ze svıch postřehů, nápadů a vůbec pozorování každodenního života s využitím předmětů, které už ztratily svůj původní vıznam. Ty však dokázal využít právě k tomu, aby s nadsázkou vytvořil věrnı obraz dnešního prostředí.

Bratislavská vıstava, na které je celoživotní vıvoj pouze lehce naznačen, se soustřeďuje na současnou tvorbu, jež dokládá, že neztratil inspiraci, že si udržuje kontakt se vším, co se kolem nás děje, a že k tomu umí zaujmout a vyjádřit vyhraněnı postoj.

OTIS LAUBERT: Z DOPRAVY SOM ĹAVİ

Kurátorka: Annamária Juhásová

Staroměstská galerie, Bratislava, do 28. 2.