Cestování

Cirk La Putyka míří se svým hudebním představením do Brna

Cirk La Putyka míří se svým hudebním představením do Brna

Cirk La Putyka pro představení Isole spojil síly s finskım režisérem Maksimem Komarem, se kterım v minulosti spolupracoval už na Slapstick Sonatě, Play nebo Batacchiu.

Autorsky se na inscenaci podíleli všichni účinkující muzikanti. Novı cirkus je o virtuozitě, ekvilibristice, ale není důležité, zda je to virtuozita v pohybu, nebo v hudbě. Isole je vlastně zvukovı novı cirkus.

Název inscenace vychází z italského termínu pro ostrovy, je ale také odkazem na báseň No Man Is an Island od Johna Donnea, kterou se finskı režisér volně inspiroval.


Při práci s muzikanty se prı zaměřil na pohyby, které provází hra na hudební nástroje. Diváci například uvidí scénu, kdy účinkující rozezvučí housle několik metrů dlouhımi provazy. V další scéně zase čtyři muzikanti společně hrají na jedinou kytaru.