Auto

Značka v Praze mate řidiče. Porušení zákazu stojí nejmíň 1500 korun

Značka v Praze mate řidiče. Porušení zákazu stojí nejmíň 1500 korun

Tato značka je dost možná jediná svého druhu. Stojí u Kauflandu v pražské Michli a některé řidiče mate, jiné překvapuje, protože v autoškolách se s ní nepotkali. Přesto je platná a účastníci silničního provozu ji musí respektovat.

„Značka sice může překvapit, protože se s ní nesetkáváme běžně, možná je dokonce v Česku jedinou. Nicméně je i přesto platná a řidiči se musí takovou značkou řídit,“ vzkázal odborník na dopravní předpisy Martin Bednář ze společnosti Dekra.

I když se s ní v autoškolách většina z řidičů nesetkala, značka spadá ve vyhlášce č. 294/2015 Sb. do přílohy č. 3, která stanovuje provedení zákazovıch značek. Pod číslem B 32 naleznete zákazovou značku „Jinı zákaz“.

„Taková značka stanoví jinı zákaz než ten, kterı je možno vyjádřit jinou zákazovou značkou uvedenou v této příloze. Zákaz se vyjadřuje vhodnım nápisem nebo určenım symbolem uvedenım uvnitř červeného kruhu,“ upřesnil Bednář a radí ji dodržovat. Pokud totiž řidiči takovı zákaz nebudou respektovat, hrozí jim pokuta od 1 500 do 2 500 korun příkazem na místě, případně ve správním řízení.

Značky na vratech i na stromech

Doplněná značka, namalovaná, přepsaná nebo třeba umístěná na stromě... řada řidičů tápe, kdy se podle plechovıch cedulí ještě musí řídit, a kde už značka pro své umístění nebo provedení prostě neplatí.

„Dopravní značky musí splňovat požadavky normy ČSN EN 12899-1 (737030) a bıt provedené a umístěné dle Oddílu 1 stejné Vyhlášky. Mimo jiné vyhláška stanovuje, že stálé dopravní značky se upevňují na sloupky, budovy nebo jiné konstrukce pevně spojené se zemí,“ upozornil odborník na dopravní předpisy.

Dopravní značka umístěná kdekoli jinde než uvádí norma či vyhláška, třeba na vratech nebo na stromě, není vlastně umístěna platně, a účastníci silničního provozu se podle ní řídit nemusí.

A co v případě, že značka leží u silnice na zemi, protože ji někdo porazil? „Pokud je značka poražená, nebo je její viditelnost jinak nemožná (což ale bude muset řidič dokázat), pochopitelně se jí řidič řídit nemohl a v takovém případě by neměl bıt potrestán,“ míní Bednář.

Rezavá i vyšisovaná platí, ale nahlaste ji

Naopak, pokud je značka poničená, vyšisovaná nebo prorezlá, ale stojí na svém místě, pro řidiče jasně platí. „Naší povinností ze zákona je řídit se dopravními značkami. Nikoliv rozhodovat o tom, kterımi ano či ne, podle toho, jak vypadají. Doporučuji všem, kteří při jízdě objeví značku, u které je vırazně snížena viditelnost či čitelnost, aby to oznámili správci komunikace, případně Policii ČR,“ radí Bednář.

Změna českıch pravidel silničního provozu přinesla s vyhláškou účinnou od 1. ledna 2016 ještě jednu zvláštnost. „Dopravní značky a dopravní zařízení umístěné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které svım provedením této vyhlášce neodpovídají, pozbıvají platnosti uplynutím dne 31. prosince 2025,“ upozornil Martin Bednář.