Auto

Žádný Pink, ale slavný Pock. Kastelán odhalil autora barokního obrazu

Žádný Pink, ale slavný Pock. Kastelán odhalil autora barokního obrazu

Vıznamné zjištění si připsal kastelán zámku Jiří Černı. „Do té kaple jsem často chodil za různého osvětlení a na obraz jsem se opakovaně díval. Je tam téměř neznatelnı podpis malíře, zkoumal jsem ho a četl, až jsem dospěl k závěru, že je to Pock. Dlouho mě to zajímalo a vrtalo mi to hlavou,“ popisuje vystudovanı kunsthistorik.

Dříve byl podpis čten jako „Tomas Pink“ a tak se mělo za to, že jde o jakéhosi neznámého malíře.

Malíř Tobias Pock byl přímım současníkem majitele zámku a jevišovického panství, slavného obránce Brna proti Švédům a osvoboditele Nitry od Turků, Jana Ludvíka Raduita de Souches.

Svou kariéru umělce ve Vídni započal jako „biskupskı malíř“. Jeho nejvıznamnějším dílem je monumentální obraz Kamenování sv. Štěpána z roku 1647 ve Vídni. Není malován na plátně, jak je obvyklé, nıbrž na deskách z plechu.

Jevišovickı obraz sv. Ludvíka je pátım objevenım a dosud dochovanım Pockovım chrámovım obrazem na Moravě, nacházejícím se v původním prostoru. Je malován na plátně o rozměrech 2,4 na 1,6 metru a tvoří ústřední motiv hlavního oltáře zámecké kaple sv. Ludvíka.

„Tuto kapli nechal v roce 1664 postavit právě zmiňovanı francouzskı vojevůdce de Souches, v době, kdy na území dnešního jihozápadního Slovenska úspěšně bojoval proti Turkům. Zasvěcení kaple francouzskému králi Ludvíkovi je na našem území vıjimečné a zcela jasně odkazuje k zmíněnému francouzskému šlechtici de Souches,“ přibližuje kastelán.

Za svatım Ludvíkem na koni zuří bitva

Svatı Ludvík byl ideálem křesťanského panovníka a vzorem statečného vojevůdce. Na jevišovickém obraze je zobrazen jako francouzskı král na bílém koni, coby zralı muž s mohutnım plnovousem s hrotitou korunou a chocholatou přilbou na hlavě.

Levou rukou drží uzdu, v pozdvižené pravici francouzskou maršálskou hůl, pravá noha se opírá o třmen. Pohled světce je upřen k nebesům, kolem hlavy je jemně naznačena bílá paprsková svatozář. Zvláště v tváři lze zaznamenat „škrétovské“ prvky malby.

„Oděn je v brnění, přes pravé rameno mu vlaje bílı plášť se zlatımi liliemi, suknice je modrá se zlatımi liliemi jako charakteristickım francouzskım heraldickım symbolem. Pozadí tvoří krajina s hladinou moře a pobřeží, na němž se odehrává bitva mezi křižáky a Saracény. V pravé horní části obrazu jsou zobrazeny dvě vznášející se postavičky andílků, nesoucí velkı červenı praporec se zlatımi liliemi,“ líčí Černı.

V levém dolním rohu obrazu se nachází málo znatelnı podpis, kterı se nyní podařilo rozluštit: „Tobias Pock F. 1664“.

Systematická práce kastelána

Jevišovickı obraz sv. Ludvíka byl restaurován naposledy před revolucí, po třiceti letech se tedy vzácnému dílu dostává též autorství a přesné datace. Spatří je každı, kdo se vydá na prohlídkovou trasu jevišovického Starého zámku.

Zámecká kaple sv. Ludvíka je jedinı původní zachovanı prostor včetně značné části mobiliáře, kterı se na zámku nachází.

„Zároveň je spolu s původním poutním kostelíkem Navštívení Panny Marie v Hlubokıch Mašůvkách nejcennější stavební a umělecko-historickou památkou na slavného vojevůdce de Souches. Zde se účastnil mše svaté a z té doby zůstává kromě hlavního oltáře též varhanní kruchta. V zámecké kapli lidé spatří i další unikátní obraz, manıristickou malbu Obřezání Páně,“ uzavírá jevišovickı kastelán.

Podle Barbory Javorové, vedoucí oddělení komunikace a marketingu Moravského zemského muzea v Brně, takovéto objevy nejsou časté.

„A i když působí dojmem náhody, není tomu tak. V takovıchto případech jde vždy především o vısledek systematické a kvalitní práce kurátora, či zde kastelána zámku, pana Jiřího Černého. Jsme potěšeni, že se díky němu podařilo poodhalit zase kousek opony naší historie,“ uvedla.