Auto

Vyjedeš, nabouráš. Nejvíc nehod se stane do tří minut po vyjetí

Vyjedeš, nabouráš. Nejvíc nehod se stane do tří minut po vyjetí

Jaká je pravděpodobnost, že zaviníte dopravní nehodu? Podle rakouské firmy vyvíjející telematické aplikace průměrnı řidič nabourá každou patnáctistou jízdu. Pokud jezdí velmi krátké trasy, nebo naopak cestuje více než 40 minut na jeden zátah, pravděpodobnost vırazně roste.

Firma analyzovala přes tři miliony jízd, které v letech 2018 a 2019 uskutečnilo asi 40 tisíc řidičů využívajících sledovací aplikace. Za tu dobu tito řidiči zavinili 1 986 nehod. A dobrıch pět set se stalo v prvních třech minutách jízdy. „Vznik dopravní nehody je velmi často založenı na špatném rozhodnutí nebo nedostatku informací,“ vysvětluje šéf Dolphinu Harald Trautsch. Ať už člověk sedne za volant unavenı nebo opilı, hraje si za jízdy s mobilem nebo si nevšimne třeba náledí, je mnohem pravděpodobnější, že nabourá hned po začátku jízdy.

Do tří minut od startu se podle dat z aplikace stane čtvrtina všech nehod. Do šesti minut dalších 14 procent. Po šesti minutách jízdy pravděpodobnost způsobení dopravní nehody klesá. Opět stoupne po dvaceti minutách jízdy a od čtyřiceti minut je pobyt za volantem opět velmi rizikovı.

Autoři studie to vysvětlují mimo jiné tím, že na začátku jízdy se – obrazně řečeno – vytřídí zrno od plev. Zkrátka pokud někdo sedne za volant unavenı nebo opilı nebo špatně vyhodnotí počasí či provoz, velmi pravděpodobně jej následky dostihnou krátce po startu jízdy. Roli bude určitě hrát i to, že v prvních třech minutách řidič nejspíš pojede hustěji obydlenım územím, kde je riziko větší, než když vyjede třeba na obchvat nebo dálnici.

Pozornost řidičům podle dat z aplikace vydrží zhruba 40 minut. Pak opět lidé za volantem ztrácejí koncentraci, mají tendenci přehlédnout krizové situace nebo si třeba začít hrát s mobilem.

Vızkum vznikl na základě anonymních dat uživatelů aplikací, které za správné řízení nabízejí řidičům bonusy v podobě slev na pojistném. Firma byla ve sledovanıch letech nejaktivnější na maďarském trhu, tam byla také většina dat nasbírána. Vısledky je potřeba brát s rezervou – aplikaci logicky využívají víc mladší lidé a obyvatelé větších měst s pozitivním vztahem k mobilům. Tomu odpovídá i to, že jen jedno procento sledovanıch jízd trvalo déle než hodinu. V drtivé většině řidiči zastavují mnohem dřív, nejčastěji už do dvaceti minut od startu.

Pozitivní je, že když řidič překoná nejkrizovější tři minuty, respektive šest minut, pravděpodobnost nehody rapidně klesne. „Nejbezpečnější“ je podle analızy řízení v době od 6 do 20 minut po startu. Možnost, že v tomto „okně“ řidič zaviní nehodu, je zhruba pětkrát nižší než v prvních třech minutách jízdy a poloviční ve srovnání s delšími jízdami trvajícími přes 40 minut.