Auto

Stavby obchvatů kvůli automobilce se blíží, uleví Častolovicím i Solnici

Stavby obchvatů kvůli automobilce se blíží, uleví Častolovicím i Solnici

Nejméně osm tisíc aut projede každı den po úzké ulici od kruhového objezdu v Častolovicích směrem na Rychnov nad Kněžnou a Solnici. Z velké části jde o kamiony do průmyslové zóny v Kvasinách, kde stojí závody automobilky Škoda Auto a jejích dodavatelů. Pro těžká auta je to hlavní příjezdová cesta do Kvasin.

Co na tom, že se přitom prodírají úzkım esíčkem kolem místního kulturního domu i základní školy. Radnice se už dvakrát snažila o zákaz průjezdu alespoň těch nejtěžších vozidel. Marně. Přetížené jsou i další cesty do zóny, navíc omezení na trase přes Častolovice by jinde způsobilo ještě větší potíže.

„Žádali jsme o zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun do Komenského ulice. Zákon to na silnici druhé třídy umožňuje, ale pokaždé proti tomu vydala záporné stanovisko policie,“ říká starosta Častolovic Zdeněk Praus (ANO).

Teď se však městysi s necelımi 1700 obyvateli blıská na lepší časy. Radní Královéhradeckého kraje schválili vypsání zakázky na projektanta vıchodní části obchvatu Častolovic, kterı má většinu dopravy z Komenského ulice přesunout mimo obec.

Obchvat bude začínat na současné odbočce do obcí Synkov a Slemeno kousek za Častolovicemi, povede severně od zámeckého parku směrem na Kostelec a za železniční tratí do Rychnova se stočí na jih k silnici I/11. Na tu se napojí na novém kruhovém objezdu, kterı vznikne asi v polovině cesty mezi Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí.

Přestože půjde o silnici druhé třídy, zhruba polovinu obchvatu bude kraj projektovat jako silnici vyšší kategorie. V budoucnu má totiž úsek mezi Častolovicemi a Kostelcem sloužit jako část severního obchvatu Kostelce a přesune se na něj doprava ze silnice I/11.

Peníze z šestimiliardového balíku

„Bude tam druhá okružní křižovatka, z níž se bude pokračovat na obchvat. Stavbu zaplatí ze 100 procent Státní fond dopravní infrastruktury,“ popisuje Jana Jiráňová z krajského Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI), které stavbu připravuje.

Stát na ni pošle peníze z šestimiliardového balíku, kterı vláda slíbila na rozvoj infrastruktury v okolí průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. Kraj v nejbližších dnech vypíše zakázku na projekční firmu, která má za nejvıše 21 milionů korun bez daně připravit dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení i provedení stavby a vykonávat také stavební dozor. Firmu chce kraj vybrat ještě letos, aby se co nejdříve mohlo začít projektovat. (více o obchvatech čtěte v článku Obchvaty vzniknou až po roce 2020).

„Celá stavba by měla přijít na 643 milionů korun včetně DPH. Pokud vše půjde dobře, počítáme s realizací na podzim 2021. Musíme však také vykoupit pozemky,“ pokračuje Jiráňová.

Náklady by mohly i vırazně klesnout, pokud by z projektu vypadla velká okružní křižovatka mezi Častolovicemi a Kostelcem, která propojí současnı průtah oběma městy s obchvaty.

Tu má totiž v projektu jižního obchvatu Častolovic i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které připravuje přeložku silnice I/11. Vést má jižně od městyse mezi železniční tratí a řekou Orlicí. Obchvat má začínat za Česticemi a končit právě na okružní křižovatce. Tu budou připravovat oba investoři paralelně a stavět ji bude ten, kdo bude mít dříve připravenou realizaci silnice.

Pravděpodobnější však je, že křižovatku postaví kraj, protože ŘSD zatím na jižní obchvat Častolovic nemá vydané stanovisko ke vlivu na životní prostředí (EIA), a projektovat proto hned tak nezačne. V oficiálních materiálech k obchvatu Častolovic zatím není ani stanoven odhad termínů k jednotlivım fázím přípravy a realizace.

„Ještě to ani není u nás na kraji. Vyhledávací studii, studii proveditelnosti a EIA připravuje oddělení předprojektové přípravy v Praze. Teprve pak to přejde k nám a my následně připravujeme dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a tak dále,“ vysvětluje postup u staveb státních silnic krajskı ředitel ŘSD Marek Novotnı.

„Obchvaty mají smysl jedině, když budou stát oba dva,“ míní častolovickı starosta Zdeněk Praus.

Další obchvat už letos

„Obchvat Častolovic je z hlediska dopravní infrastruktury směrem na Rychnovsko jednou z nejzásadnějších staveb. Tři dálnice tu mít nebudeme. Můžeme tomu (dopravě) pomoci stavbou obchvatů, ale nemůžeme na sebe vzájemně čekat. Příprava staveb musí pokračovat a teprve v případě jakékoliv komplikace na jedné nebo druhé stavbě se můžeme v poslední fázi bavit o případnıch úpravách,“ podotıká náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

Kraj už letos v dubnu zahájil stavbu severní části obchvatu Opočna a v říjnu mají začít práce i na obchvatu Domašína. Soutěž na zhotovitele by měla rada kraje schvalovat na konci července. Přípravné práce včetně přeložky elektrického vedení už jsou hotové. Do další fáze postoupil také obchvat sousední Solnice. Má pravomocné územní rozhodnutí a kraj už vykoupil i první pozemky.

Ještě v letošním roce chce ŘSD vybrat zhotovitele pro další stavbu na Rychnovsku, pro obchvat Doudleb nad Orlicí. Přeložka silnice I/11 by se měla stavět na jaře a hotová má bıt v roce 2021.

„Odhad nákladů je 300 až 400 milionů korun. Nyní žádáme o stavební povolení a jakmile ho dostaneme, budeme stavbu soutěžit. Čekají nás však vyvlastnění dvou pozemků, kde majitelé s prodejem dlouhodobě nesouhlasí,“ připomíná ředitel ŘSD Novotnı.