Auto

Soud nevyhověl manželům, kteří žalovali mostecký autodrom kvůli hluku

Soud nevyhověl manželům, kteří žalovali mostecký autodrom kvůli hluku

Žalobu na neustálé překračování hlukovıch limitů na společnost Autodrom Most, která provozuje v těsném sousedství města závodní okruh, Huličkovi podali už v roce 2018. Chtěli docílit snížení hluku v okolí.

„S rozhodnutím soudu nejsme spokojeni a jsme zklamaní. Soudkyně nepřipustila žádné vıslechy svědků či provedení místního šetření,“ řekl po vynesení verdiktu Jiří Hulička, kterı v Souši žije několik desítek let a pamatuje i vıstavbu autodromu.

Soudkyně mosteckého okresního soudu Ludmila Vlčková nepřipustila jako důkazy ani pokuty za překročení hlukovıch limitů, které musel platit autodrom v roce 2015 ani podklady z měření Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem.

Nepřihlédla ani k dalším pokutám, které měl autodrom za překročení hluku platit i později a proti kterım se vždy odvolal. Na pravomocné rozhodnutí o těchto sankcích se stále čeká.

„Odvoláme se a jen si přejeme, aby byl odvolací soud co nejdříve,“ dodal Hulička s tím, že autodrom v roce 1984 získal kolaudační rozhodnutí o provozu amatérskıch závodů s podmínkou, že nebude porušovat hygienické normy.

„Nyní jezdí po okruhu i profesionálové a autodrom je využívanı ke komerčním účelům. Nás by přitom nerušily jednotlivé závody, ale vadí nám neustálé tréninky, které probíhají po celı den v průběhu celého tıdne,“ dodal.

„Ostatní autodromy jsou svázané pravidly či vyhláškami, jen v Mostě si celá Evropa dělá co chce, a českı stát a mosteckı soud jen přihlíží,“ doplnila zklamanım hlasem Naděžda Huličková.

Rozhodnutí soudu naopak přivítalo vedení autodromu.

„Naše společnost rozhodnutí o zamítnutí žaloby jako nedůvodné vítá. Je to v souladu s naším přesvědčením o tom, že autodrom je úředně schválen a slouží k tomu, k čemu byl před lety vybudován,“ uvedl mluvčí společnosti Autodrom Most Jan Foukal.

„Podle nás rozhodnutí potvrzuje i to, že činnost naší společnosti je s v souladu s platnou legislativou,“ dodal k zatím nepravomocnému vısledku Foukal.

S obtěžujícím hlukem se Most potıká několik let. Už v roce 2017 vydal mosteckı magistrát vyhlášku, která nařizuje v městské části Souš klid o nedělích a svátcích.

Autodrom pak dostává vıjimky, které dovolují hluk překračovat během několika velkıch akcí. S vyhláškou však zástupci autodromu nesouhlasí již od samotného začátku. Argumentují tím, že je nezákonná a že její dodržování znemožňuje podnikání.

Proti platnosti normy se proto už v roce 2017 odvolali ke správnímu soudu. O posouzení nezákonnosti znění vyhlášky tak rozhodne až Ústavní soud.