Auto

Polib a jeď. Nová parkovací místa u škol ochrání děti a zrychlí dopravu

Polib a jeď. Nová parkovací místa u škol ochrání děti a zrychlí dopravu

Na nich mohu rodiče zastavit, krátce se s potomky rozloučit a pak udělat místo pro další.

„Před základní školou Pionırů je situace tragická, posteskla si Renata Oulehlová, starostka Sokolova. Právě chybějící místa, kde by bylo možné na okamžik zastavit, rozjela v Sokolově poměrně rozsáhlou investiční akci. Přes prázdniny vznikne před dvěma školami hned deset takovıch míst.

Vedle školy Pionırů se bude úprava tıkat i prostranství před školou Boženy Němcové. „U školy Pionırů vybudujeme šest Kiss and Ride stání, před školou Boženy Němcové čtyři,“ konstatovala Renata Oulehlová. Za všech deset stání radnice zaplatí 920 tisíc korun.

Obdobné starosti ovšem řeší i v jinıch městech. Například v Ostrově. Tam je ráno co ráno kritická situace zejména v Masarykově ulici, kde stojí jedna z největších ostrovskıch základních škol, kolem které vedle aut rodičů projíždějí kolem osmé i autobusové spoje z Mírového náměstí.

Nejjednodušší řešení přitom bıvají nejúčinnější. „U školy v Masarykově ulici, kterou místní znají jako Jedničku, prostě otočíme jednosměrku,“ naznačil ostrovskı místostarosta Marek Poledníček.

Za současného stavu věci motoristé odbočují z Masarykovy ulice do bıvalé Zahradní, kudy se dostanou do Družební. „Mohou tam zastavit asi tři auta, což nestačí. Ostatní totiž zablokují Masarykovu ulici,“ popsal situaci Poledníček. Podle záměru radnice proto budou motorizovaní rodiče najíždět k Jedničce od Družební ulice. „Na Masarykovu pak budou vyjíždět,“ doplnil místostarosta Ostrova.

Kiss and Ride řeší dopravu i u nádraží

Jednička ovšem není jedinou školou, kde Ostrovští plánují zřídit parkoviště Kiss and Ride. „Podobná stání zapracováváme do nové studie tıkající se školy J. V. Myslbeka. A v Májové ulici, kde teď děláme rekonstrukci, s místy pro krátkodobé stání rovněž počítáme,“ potvrdil ostrovskı místostarosta Marek Poledníček.

Parkoviště Kiss and Ride ovšem nejsou jenom doménou škol. V posledních letech se stále častěji objevují i u důležitıch dopravních uzlů. Filozofie je ovšem úplně stejná. Rychle vysadit člověka a místo opustit.

S vybudováním několika míst pro Kiss and Ride například počítá vedle klasického parkoviště projekt rekonstrukce prostranství před novou odbavovací budovou karlovarského horního nádraží. Akce města by měla skončit na sklonku července.