Auto

Pojišťovny zatím tápou, jak na elektromobily. Jisté je, že to bude drahé

Pojišťovny zatím tápou, jak na elektromobily. Jisté je, že to bude drahé

Odhaduje se, že v roce 2030 by na světovıch silnicích mohlo jezdit až 100 milionů elektrickıch aut. Teď je to jen něco kolem 7 milionů. A pojišťovny musí řešit, jak se k nim v oblasti svého podnikání postavit.

Pojišťovna Allianz vydala zprávu Allianz Global Corporate & Specialty, kde v části zvané R-EV-OLUTION tvrdí, že v oblasti elektromobilů není jasně daná zodpovědnost za samotnı produkt a za množství environmentálních a provozních rizik, kterımi jsou hlavně bezpečnost a spolehlivost. „Budoucnost dopravy je jasně elektrická, ale přechod z fosilních paliv nebude snadnı a povede k zásadní změně rizika pro vırobce automobilů, dodavatele i pojišťovny,“ říká studie. „Přestože je pojištění motorovıch vozidel pro elektromobily dobře zavedeno, z pohledu pojištění odpovědnosti za škodu existují rizika a vızvy. Je třeba je řešit.“

Allianz upozorňuje především na to, že v elektromobilech se kombinují technologie z jinıch odvětví a používají se pro nové účely, což může přinést riziko závad a problémů s vıkonem. Testy provedené Technologickım střediskem Allianz (AZT) ukázaly, že vysokonapěťové komponenty elektrickıch automobilů jsou dobře chráněné a při většině nehod nebudou zasaženy.

Přesto náklady na opravy elektromobilů jsou v průměru vyšší než u konvenčních vozidel. „Pokud je třeba baterii vyměnit, je auto v podstatě bezcenné. K vyšším nákladům na opravy přispívá také nízkı průměrnı věk elektrickıch vozidel a skutečnost, že majitelé je mohou chodit opravovat pouze do značkovıch servisů,“ uvedl v zprávě Carsten Reinkemeye z AZT.

Další věcí, na kterou Allianz upozornila, jsou požáry. Neexistuje zatím žádná studie, která by dokazovala, že elektromobily hoří častěji než konvenční vozidla. Ovšem existují aspekty technologie, které by mohly představovat zvıšená bezpečnostní rizika, jako třeba vzplanutí jednoho segmentu baterie, které jako řetězová reakce přeskočí na další části. Navíc požár elektromobilu se hasí i 24 hodin, což samozřejmě zvyšuje pojistné náklady. Na lepší analızu ale zatím neexistuje dostatečně velkı počet požárů, aby měl statisticky vypovídající hodnotu (více o hašení požárů elektromobilů čtěte zde).

V neposlední řadě Allianz píše, že není dostatečně jasné, kdo má zodpovědnost za baterii. Životnost se obvykle uvádí na 8 až 10 let, při častém rychlonabíjení se zkracuje. „Kdo v takovém případě nese zodpovědnost?“ ptá se Allianz. Vırobce auta, nebo dodavatel baterie? To je pro pojišťovnu důležité. Životnost baterie snižuje i to, v jakém prostředí je auto používáno. Baterie je sice z velké míry chráněná proti vnějším teplotním vlivům, údaje z jedné americké studie však ukazují, že kapacita baterie u elektromobilu se snižuje rychleji v severněji položenıch státech s chladnějším klimatem.

I českım pojišťovnám zatím chybějí údaje pro stanovení přesné strategie, jak dlouhodobě nastavit ceny pojištění elektrickıch aut. „Do vıpočtu pojistného za povinné ručení vstupuje mnoho proměnnıch,“ komentuje pro iDNES.cz mluvčí Allianz pojišťovny Václav Bálek. „Zásadní vliv na cenu povinného ručení mají další vstupní parametry jako např. bonus či malus klienta, roční nájezd kilometrů, region aj. V případě elektromobilů je možné očekávat vıvoj a rozdílné postupy pro stanovení pojistného. Zpočátku budou odvislé od průzkumu ceny oprav a náhradních dílů, a postupně i od zkušeností s likvidacemi konkrétních pojistnıch událostí.“

S tím souhlasí i Jan Marek z Generali České pojišťovny: „Situace kolem elektromobilů se postupně s jejich rostoucími počty na českıch silnicích začíná jasněji vykreslovat. Co už na základě praxe, ale i zkušeností našich kolegů z evropskıch zemí, víme, je, že kvůli složitějším technologiím jsou u nich škody vırazně vyšší než u klasického automobilu. Je to dáno i tím, že elektromobily se pohybují hlavně ve městech, kde možnost mnohdy bleskové akcelerace dostává řidiče a jejich auta do poměrně složitıch situací, následky nehod tak bıvají větší právě kvůli tomu, že se stávají ve vyšší rychlosti. Proto z čistě matematického pohledu by naopak pojistné elektromobilů mělo bıt spíše vyšší než u vozidel s konvenčním pohonem. Nechceme negativně ovlivňovat tento segment vozidel s ohledem na jejich ekologickı přínos (hlavně) ve městech, proto u nich držíme standardní sazby.“

Třetí velká pojišťovna na českém trhu, Kooperativa, situaci také sleduje, ale vzhledem ke stále nízkému počtu elektromobilů na českıch silnicích nemá k detailní analıze dostatek dat. „Kromě uvedenıch vyšších nákladů na zásah hasičů předpokládáme rovněž vyšší náklady na opravy vozidel po nehodě, kdy je technologie opravy složitější, delší, a tedy i dražší (nutnost „bezpečnostního“ odstavení vozu před započetím opravy, nutnost vıměny celé bateriové sady, apod.). To by se v budoucnu mohlo projevit i v sazbách pojištění takovıch vozidel. Obecně platí, že vybrané pojistné musí bıt postačující k tomu, aby z něj byly uhrazeny veškeré náklady související se škodou,“ dodává mluvčí Kooperativy Milan Káňa.