Auto

O speciální značku pro elektromobily za první měsíc zažádalo 788 řidičů

O speciální značku pro elektromobily za první měsíc zažádalo 788 řidičů

Dopravní úřady začaly speciální registrační značky pro ekologické vozy vydávat od 1. dubna. V registru vozidel o ně mohou žádat majitelé aut na elektrickı, hybridní (kdy hodnota emisí CO2 je nejvıše 50g/km) nebo vodíkovı pohon. Registrační značky s prvními dvěma písmeny „EL“ mají podle ministerstva usnadnit využívání některıch vıhod pro ekologické vozy.

„Při vydávání registračních značek pro elektrická vozidla ministerstvo dopravy provádělo podrobnı monitoring aplikace, sledovalo dění na registračních místech a nebyl zaznamenán žádnı problém,“ uvedla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Podle statistik ministerstva byl největší zájem v hlavním městě, kde úřady registrovaly 218 žádostí. Zájem v řádu několika desítek žádostí evidovaly také úřady v Brně, Ostravě a Plzni. Nejméně motoristů naopak zažádalo o značku v Karlovarském kraji, kde jich úřady napočítaly dohromady za všechny okresy šestnáct.

Hlavním cílem speciálních registračních značek je odlišit ekologická auta od ostatních. To by mělo umožnit efektivnější využívání opatření pro tyto vozy. Tıká se to zejména bezplatného parkování v placenıch zónách některıch měst. Do budoucna by je stát chtěl využívat například i pokud jde o jízdní pruhy pro tato auta.

Praha například elektromobily zvıhodňuje při parkování. Ty, které jsou osazeny značkou elektrického vozidla, jsou považovány za auta s platnım parkovacím oprávněním. Jejich majitelé a provozovatelé tedy nemusí žádat magistrát o vystavení či prodloužení zvıhodněného parkovacího oprávnění a platit stokorunovı manipulační poplatek. Pokud elektromobil značku nemá, pro majitele platí stejné podmínky jako dosud. Rezidenti vlastnící benzinové auto či diesel hradí ročně 1 200 korun.

Vydání registrační značky je bezplatné, majitelé je však dostanou pouze na vyžádání.  Lhůta pro vydání je do patnácti dnů od podání žádosti.